Skip to main content

Vedrørende skifting av vinduer i leiligheter.

Til beboere som har behov for utskiftning av vinduer

Vedrørende skifting av vinduer i leiligheter.

Styret i Kollen borettslag kommer i samarbeid med Skrenten borettslag til å innhente pristilbud på utskifting av vinduer i leilighetene.

Vi har per i dag ett tilbud på kr 11.500 for skifting av ett soveromsvindu. Vinduet er hvitt innvendig og RAL-brun utvendig.

Kostnadene for utskiftningen av vinduene dekkes av beboer selv, men borettslaget innhenter priser for best mulig rabatter.

I denne forbindelse trenger vi tilbakemelding på antall vinduer hver enkel husstand ønsker å skifte.

Tilbakemelding er ikke bindene, men er ment som en indikasjon til styret på hvor mange vinduer som er aktuelle å skifte.

Frist for tilbakemelding er torsdag 9.juni.

Tilbakemelding kan sendes på e-mail til styret@kollenborettslag.no, eller legges i postkassen til styret ved Bølerlia 17.

 

Styret i Kollen borettslag

Bølers kjøkkenhager søker dyrkningsinteresserte!

Bølers kjøkkenhager søker dyrkningsinteresserte!

Vil du dyrke grønnsaker, planter og blomster i Kollen borettslag i sommer?

Miljøgruppen i Kollen borettslag søker dyrkingsinteresserte som vil låne en dyrkekasse i
Bølers kjøkkenhager i tørkegårdene.

I 2016 starter vi miljøprosjektet Bølers Kjøkkenhager i tørkegårdene i Kollen
borettslag med 25 dyrkekasser, som fordeles på to forskjellige steder.
Du kan låne en dyrkekasse, og jord er inkludert. Frø, planter og eventuelt
annet utstyr må du dekke selv (hvis det er ikke nok til alle). Du må bo i Kollen borettslag for å kunne søke.

Her kommer det nye dyrkingskasser i år:
Tørkegården på baksiden av Bølerlia 13, 15 og 17
Tørkegården på baksiden av Bølerlia 61, 63 og 65

Om prosjektet blir populært med mange søkere kan vi utvide med flere dyrkekasser i flere gårder neste år.

For mer informasjon se Bølers kjøkkenhager i tørkegårdenes facebookside:

https://www.facebook.com/groups/823476257795837/

Eller ta kontakt med Bølers kjøkkenhager i tørkegårdene, miljøgruppen v/ Ramil Aliyev
på e-post: post@nayo.no, eller på tlf: 91744144

Om det i år blir mange interesserte, trekker vi blant søkerne.
Søk innen 10. mai for å være med i trekningen!