Skip to main content

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.

Generalforsamling 2019

Det skal avholdes generalforsamling i Kollen borettslag 29.april 2019.

Tid og sted vil bli oppgitt i innkallelsen som sendes ut til alle andelseiere minst 8 og høyst 20 dager før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til saker andelseiere ønsker skal tas opp på generalforsamling må være styret i hende innen 15/3-19.
Forslag mottas enten i styrets postkasse i Bølerlia 17 eller pr. e-post til styret@kollenborettslag.no

http://kollenborettslag.no/kontakt-oss/

Andelseier som ønsker å stille til valg som styremedlem, varamedlem eller til valgkomiteen må melde fra innen 15/3-19.

Ta kontakt med valgkomiteen pr. e-post: valgkomiteen@kollenborettslag.no eller legg brev i styrets postkasse og merk konvolutten med «Valgkomiteen».

http://kollenborettslag.no/kontakt-valgkomiteen/

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. februar på Ulsrud Videregående skole.

Det ble vedtatt at Sameiet Bøler Fyrhus inngår en avtale med Bio Energy som omhandler oppgradering og driftsavtale av fyrhus, rør-nett og berederrom.
Protokoll sendes ut til alle andelseiere om kort tid.

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om arbeider i forbindelse med oppgradering av rør-nett og berederrom.

 

 

Kollen Borettslag har Facebook side

Kollen Borettslag er nå på Facebook.

Splitter ny side for Kollen borettslag på Bøler. Her vil vi poste informasjon om ting som rører seg i borettslaget og åpne for at beboere kan dele informasjon om hyggelige ting som skjer i nabolaget. Det kan være alt fra at noen fyrer opp grillen på et tun og ønsker selskap, oppdateringer fra kjøkkenhagegruppa, at noen vil arrangere et skirenn, eller deling av nyttige lenker som er aktuelle og greie å vite om for folk i det hyggelige borettslaget vårt.

Inviter gjerne andre beboere til å like siden!

Ikke bruk siden til eventuelle klager eller andre henvendelser til styret.

Alle henvendelser til styret gjøres pr. epost til: styret@kollenborettslag.no.

https://www.facebook.com/pg/kollenborettslag/

Splitter ny side for Kollen borettslag på Bøler. Her vil vi poste informasjon om ting som rører seg i borettslaget og…

Publisert av Kollen Borettslag Bøler Torsdag 28. februar 2019

Informasjon om årets brannkontroll

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss:

Onsdag 29. august mellom 17:00 og 21:00 besøkes:

Bølerlia 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49.

Mandag 03. september mellom 17:00 og 21:00  besøkes:

Bølerlia 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 og 71.

Bølerskrenten 34, 36, 38, 42, 44 og 46.

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 11. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

 

Sommerferie 2018

Styret og styrevakten har ferie fra 22.06.18-17.08.18. Det vil ikke bli behandlet styresaker i denne perioden.

Henvendelser til styret kan sendes på e-post til styrets e-postadresse. Henvendelser vil bli besvart sporadisk i perioden.

Vaktmester har ferie fra 09.07.18 tom. 27.07.18. Det vil være sommervikar i perioden.

Grilling på balkong

Styret har mottatt henvendelser vedrørende grilling på balkong.

Følgende retningslinjer gjelder for vårt borettslag:

Det er tillatt med elektrisk grill så lenge man viser hensyn og det ikke er til ulempe for naboer. Dersom grillingen medfører mye røyk og lukt som plager naboer kan styret oppheve tillatelse til elektrisk grill generelt eller i et konkret tilfelle.

Det er ikke tillatt med åpen flamme på balkong. Dvs. det er ikke tillatt med kull eller gass.  Det er vurdert hensyn til naboer grunnet røyk og lukt som oppstår ved slik type grilling, samt brannsikkerheten ved bruk av åpen flamme og lagring av gass.

I borettslaget brannsikkerhetsvurdering er risikoen ved åpen flamme og lagring av gass på balkong og i fellesområde vurdert som svært høy og derfor ikke tillatt.