Skip to main content

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. februar på Ulsrud Videregående skole.

Det ble vedtatt at Sameiet Bøler Fyrhus inngår en avtale med Bio Energy som omhandler oppgradering og driftsavtale av fyrhus, rør-nett og berederrom.
Protokoll sendes ut til alle andelseiere om kort tid.

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om arbeider i forbindelse med oppgradering av rør-nett og berederrom.

 

 

Kollen Borettslag har Facebook side

Kollen Borettslag er nå på Facebook.

Splitter ny side for Kollen borettslag på Bøler. Her vil vi poste informasjon om ting som rører seg i borettslaget og åpne for at beboere kan dele informasjon om hyggelige ting som skjer i nabolaget. Det kan være alt fra at noen fyrer opp grillen på et tun og ønsker selskap, oppdateringer fra kjøkkenhagegruppa, at noen vil arrangere et skirenn, eller deling av nyttige lenker som er aktuelle og greie å vite om for folk i det hyggelige borettslaget vårt.

Inviter gjerne andre beboere til å like siden!

Ikke bruk siden til eventuelle klager eller andre henvendelser til styret.

Alle henvendelser til styret gjøres pr. epost til: styret@kollenborettslag.no.

https://www.facebook.com/pg/kollenborettslag/

Splitter ny side for Kollen borettslag på Bøler. Her vil vi poste informasjon om ting som rører seg i borettslaget og…

Publisert av Kollen Borettslag Bøler Torsdag 28. februar 2019

Informasjon om årets brannkontroll

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss:

Onsdag 29. august mellom 17:00 og 21:00 besøkes:

Bølerlia 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49.

Mandag 03. september mellom 17:00 og 21:00  besøkes:

Bølerlia 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 og 71.

Bølerskrenten 34, 36, 38, 42, 44 og 46.

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 11. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

 

Sommerferie 2018

Styret og styrevakten har ferie fra 22.06.18-17.08.18. Det vil ikke bli behandlet styresaker i denne perioden.

Henvendelser til styret kan sendes på e-post til styrets e-postadresse. Henvendelser vil bli besvart sporadisk i perioden.

Vaktmester har ferie fra 09.07.18 tom. 27.07.18. Det vil være sommervikar i perioden.

Grilling på balkong

Styret har mottatt henvendelser vedrørende grilling på balkong.

Følgende retningslinjer gjelder for vårt borettslag:

Det er tillatt med elektrisk grill så lenge man viser hensyn og det ikke er til ulempe for naboer. Dersom grillingen medfører mye røyk og lukt som plager naboer kan styret oppheve tillatelse til elektrisk grill generelt eller i et konkret tilfelle.

Det er ikke tillatt med åpen flamme på balkong. Dvs. det er ikke tillatt med kull eller gass.  Det er vurdert hensyn til naboer grunnet røyk og lukt som oppstår ved slik type grilling, samt brannsikkerheten ved bruk av åpen flamme og lagring av gass.

I borettslaget brannsikkerhetsvurdering er risikoen ved åpen flamme og lagring av gass på balkong og i fellesområde vurdert som svært høy og derfor ikke tillatt.

Inn-glassering av balkong og montering av markiser på balkong

Styret for stadig spørsmål vedrørende Inn-glassering av balkong og montering av markiser på balkong.

Vedrørende inn-glassering av balkonger så kan andelseiere fritt velge leverandør, men kravet er at dette skal ha samme/tilsvarende farge og utførelse som eksisterende.

Inn-glassering av balkonger i vårt borettslag har til nå blitt utførtav firmaet Lumon. Hjemmeside: https://lumon.com/no

Vedrørende markiser på balkonger så kan andelseiere fritt velge leverandør, men kravet er at dette skal ha samme/tilsvarende farge og utførelse som eksisterende.

Borettslaget har ingen direkte avtale med firmaene som utfører dette, så hver enkelt andelseier må gjøre egen avtale og bekoste arbeidet selv.

 

Oppussing av bad

Ved oppussing av bad som medfører endring av bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner skal det sende søknad til styret.

Oppussing av bad i vårt borettslag skal utføres iht. våtromnormen og det skal benyttes kvalifiserte/registrerte/godkjente håndverkere til arbeidet.

Det skal overleveres dokumentasjon fra håndverker på utførte arbeidene til andelseier. Styret kan etterspørre disse i ettertid for kontroll av utførte arbeider.

Arbeid på sluk nedstøpt i gulv, felles rør eller arbeid på radiatorer skal utføres av vår rørlegger Trond Abrahamsen VVS.

Ved rørleggerarbeid etter stoppekran inne i leilighetene står andelseier fritt til å velge rørlegger.

Søknad til styret skal inneholde følgende informasjon:

Hva skal utføres, hvem skal utføre arbeidene og perioden arbeidene skal utføres.

Søknaden sendes til styret@kollenborettslag.no eller legges i styrets postkasse.

Kontaktinformasjon Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no

Lufting av hund på borettslagets eiendom

Styret har mottatt klager fra fra andelseiere om lufting av hunder og løse hunder på våre grøntområder.

Det er nå satt opp skilt vedrørende lufting av hund på borettslagets eiendom. Det er kommet spørsmål fra andelseiere vedrørende dette.

Styret presiserer følgende:

Andelseiere må søke styret om dyrehold. Dyrehold skal ikke være til ulempe eller sjenanse for andre andelseiere.

Hundeeiere skal føre hund i bånd på borettslagets eiendom. Eventuelle ekskrementer etter hunden skal umiddelbart plukkes opp.

Man har lov til å gå på alle borettslagets veier og også oppholde seg på borettslagets benker/sitteplasser med hunden i bånd.

Det er imidlertid ikke lov å benytte borettslagets grøntområde som lufteområde for hund, dvs. slippe hunden løs på området, trening/lek/mosjon av/med hund eller å gå på turer rundt blokkene for at hunden skal gjøre fra seg på grøntområdet.

 

Søknad om dyrehold

Følgende kontrakt signeres av andeleier ved søknad om dyrehold:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde  dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter grøntanlegg mv.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende.
  4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
  6. Denne erklæringen betraktes som en del av husordensreglene og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakt.