Skip to main content

Utelek i Koronatider

Vedrørende smittespredning av Covid-19 (coronavirus): Helsedirektoratet har oppfordret alle barn og unge til ikke å samles i vennegrupper på mer enn 2-3 personer. Kollen borettslag har forståelse for at mange barn og unge kjeder seg i disse dager, men anbefaler maksimalt 2 barn per lekeapparat samtidig. Husk å holde minst én meters avstand for å hindre eventuell smitte.

Regarding spreading of Covid-19 (corona virus): The Norwegian Directorate of Health has recommended that all children and youth do not gather in groups of friends of more than 2-3 people. Kollen Housing Cooperative understands that many children and youth might get bored nowadays, but recommends the maximun of 2 children per playground at the same time. Remember to keep at least one meter distance to prevent potential spread of infection.

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.

Generalforsamling 2019

Det skal avholdes generalforsamling i Kollen borettslag 29.april 2019.

Tid og sted vil bli oppgitt i innkallelsen som sendes ut til alle andelseiere minst 8 og høyst 20 dager før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til saker andelseiere ønsker skal tas opp på generalforsamling må være styret i hende innen 15/3-19.
Forslag mottas enten i styrets postkasse i Bølerlia 17 eller pr. e-post til styret@kollenborettslag.no

http://kollenborettslag.no/kontakt-oss/

Andelseier som ønsker å stille til valg som styremedlem, varamedlem eller til valgkomiteen må melde fra innen 15/3-19.

Ta kontakt med valgkomiteen pr. e-post: valgkomiteen@kollenborettslag.no eller legg brev i styrets postkasse og merk konvolutten med «Valgkomiteen».

http://kollenborettslag.no/kontakt-valgkomiteen/

Ekstraordinær generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. februar på Ulsrud Videregående skole.

Det ble vedtatt at Sameiet Bøler Fyrhus inngår en avtale med Bio Energy som omhandler oppgradering og driftsavtale av fyrhus, rør-nett og berederrom.
Protokoll sendes ut til alle andelseiere om kort tid.

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om arbeider i forbindelse med oppgradering av rør-nett og berederrom.

 

 

Kollen Borettslag har Facebook side

Kollen Borettslag er nå på Facebook.

Splitter ny side for Kollen borettslag på Bøler. Her vil vi poste informasjon om ting som rører seg i borettslaget og åpne for at beboere kan dele informasjon om hyggelige ting som skjer i nabolaget. Det kan være alt fra at noen fyrer opp grillen på et tun og ønsker selskap, oppdateringer fra kjøkkenhagegruppa, at noen vil arrangere et skirenn, eller deling av nyttige lenker som er aktuelle og greie å vite om for folk i det hyggelige borettslaget vårt.

Inviter gjerne andre beboere til å like siden!

Ikke bruk siden til eventuelle klager eller andre henvendelser til styret.

Alle henvendelser til styret gjøres pr. epost til: styret@kollenborettslag.no.

https://www.facebook.com/pg/kollenborettslag/

Splitter ny side for Kollen borettslag på Bøler. Her vil vi poste informasjon om ting som rører seg i borettslaget og…

Publisert av Kollen Borettslag Bøler Torsdag 28. februar 2019

Informasjon om årets brannkontroll

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss:

Onsdag 29. august mellom 17:00 og 21:00 besøkes:

Bølerlia 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49.

Mandag 03. september mellom 17:00 og 21:00  besøkes:

Bølerlia 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 og 71.

Bølerskrenten 34, 36, 38, 42, 44 og 46.

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 11. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no