Skip to main content

Nye parkeringsplasser

 

Arbeidet med nye parkeringsplasser startes 25 juni.

Første fase blir graving og pukk-/gruslegging for nye plasser. Det vil være uten asfalt i en full sesong for å skape et godt grunnlag før asfaltering. Så snart plassene er klare for bruk vil plassene tildeles beboere iht. søknadslisten.

Andre fase blir asfaltering og vil bli utført i løpet av 2016.

I perioden vil flere parkeringsplasser være utilgjengelig for bruk. Eiere av disse plassene må parkere andre steder inntil grus er lagt og de igjen er klare for bruk. Dette arbeidet er godkjent i Generalforsamling og vi ber om forståelse i perioden arbeidet pågår.

Vår = kontainer og dugnad

Kontainer og el-bur for normal avfall og elektriske artikler settes ut i perioden

Uke 19: 4 – 11. mai

Det presiseres at avfallskontainere skal ha normalt avfall, og el-bur skal ha elektriske artikler. Det koster Borettslaget ekstra hvis kontainer fylles med feil type avfall. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

MERK! Kontaineren byttes ut jevnlig i løpet av perioden, og det skal IKKE settes gjenstander på utsiden av containerne fordi det er fullt. Det er lite hyggelig for oss alle hvis det ser ut som en søppel-fylling.

Farlig avfall (maling, batterier, white-spirit osv.) leveres på Statoil eller nærmeste fyllingsplass.

 

Dugnad

Det oppfordres til at blokkene avholder dugnad i samme periode som vi har kontainer for enkelt å få kvittet seg med avfallet.

Hver blokk skal ha en blokktillitsvalgt som organiserer deres dugnad. Gi beskjed til Vaktmester om dato så ordner han med nødvendige redskaper og jord for bearbeiding av bed. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

Det er anledning til å plante blomster i bed opptil 1 meter på hver side av inngangspartiene. Borettslaget dekker opptil 1200 kroner totalt per blokk, og utlegg dokumentert med kvittering fås refundert på styrets kontor i vakt-tiden som er mandager 18:15-18:45 i Bølerlia 17.

Har du ikke anledning til å stille på dugnad settes det stor pris på forfriskninger til arbeiderne underveis.

Generalforsamling 2015 gjennomført

Tirsdag 21/5 gjennomførte Kollen Borettslag Ordinær Generalforsamling på Nøklevann Skole.

Gjennom de fremmøtte talte vi 22 stemmer og 3 fullmakter, og det ble servert bakevarer og kaffe.

Som tidligere beskrevet ble det gjennomført valg.

Styret for 2015/2016

 • Christian Grytten (ikke på valg)
 • Naser Fetisi (ikke på valg)
 • John-Egil Solberg (ikke på valg)
 • Jorun Tronsrud (ikke på valg)
 • Solveig Haugen (nyinnvalgt)

Vara-medlemmer i Styret

 • Monica Celine Gundersen
 • Camilla Espelid

Representanter til Fyrhuskomiteen

 • Naser Fetisi
 • Jorun Tronsrud

Representant til Bøler Samfunnshus

 • Jorun Tronsrud

Valgkomiteen

 • Kristin Finstad
 • Isak Asani
 • Leif Kjetil Ramsvik

 

Bymåker

Hentet fra https://www.trondheim.kommune.no/content/1117717310/FAKTAARK-om-maker
Foto: Steinar Grønnesby

I år som de foregående 59 år har vi besøk av fiskemåker – også omtalt som «bymåker». I hekkesesongen (mars til juni) flytter de innenlands for å hekke. De flytter gjerne tilbake til kjente områder og etablerer reder på flate tak – som vi har – da det er trygt.. Fiskemåker er foreløpig totalfredet i perioden 04.2012 – 04.2017.

I perioden med hekking oppleves det for mange av våre beboere mye støy fra disse måkene. Etter klekking plages vi også av nybakte måke-foreldre som aggressivt beskytter sine små unger som da har hoppet ned fra taket og befinner seg på bakkeplan.

Det er ingen enkel, gratis metode å få løst dette naturlige problemet på. Kjerringråd som å legge lekeslanger rundt redet nytter ikke, flytte reder (før hekkesesong) har liten til ingen effekt og punktere egg er ulovlig. Da gjenstår det mer omfattende arbeider utført av profesjonelle som har mer eller mindre dokumentert effekt.

Styret har bedt et skadedyrsfirma om råd for hva vi kan gjøre og hva et evt. vil koste oss, men som nevnt vil dette uansett ikke påvirke årets hekkesesong. Resultatet kan være at vi lar naturen være i fred, men informasjon om dette kommer når vi har mer.

Mens vi venter kan dere lese mer om dette på nett:

Og husk:

 • Det er ikke lov til å skyte måker eller andre fugler i hekketiden, bare dersom de er skadet. Da kreves det en tillatelse fra kommunen.
 • Det er ikke tillatt å fjerne eller skade reir, egg eller unger.

 

Kollenvalg 2015

Valgkomiteen i Kollen borettslag ber de som vil stille til valg i Styret som medlem eller vara-medlem kontakte oss via kontaktskjema.

Vi ber også beboere som vil stille til valg i Valgkomiteen som medlem eller vara-medlem ta kontakt.

Frist var 13/3, men vi har fortsatt poster å fylle så ta kontakt før Generalforsamling!

Vi trenger

 • Valg av 1 medlem til styret
 • Valg av 3 varamedlemmer til styret
 • Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen
 • Valg av 2 medlemmer til fyrhuskomitèen
 • Valg av 1 representant til Bøler Samfunnshus

 

Styret

Kristin Finstad – Valgkomiteen

Generalforsamling 2015

Når: Tirsdag 21 april 2015

Sted: Nøklevann Skole ved Gymsal

Innkommende forslag til Generalforsamling skal være Styret i hende innen 21/2. Forslag mottas enten i Styrets postkasse i Bølerlia 17 eller via kontaktskjema på nettsiden.

Merkes: Forslag til Generalforsamling 2015

Med Vennlig Hilsen

Styret

Parkering

Vi har nylig inngått avtale med P-Service AS om parkeringstjenester. Dette er instruksene alle som parkerer på borettslagets eiendom må forholde seg til

For de som leier parkeringsplass er det ikke nødvendig med oblat i ruten når du står på egen plass, eller låner ut din egen til gjester. I det tilfellet hvor uvedkommende benytter din plass kan du kontakte P-Service AS for å få de bøtelagt og/eller tauet bort.

Det er tillatt å stå utenfor oppmerket parkeringsplass i opptil 20 minutter ifm. flytting, levering/henting og lignende. Vær oppmerksom så du ikke er til hinder for øvrig trafikk. Parkering utover 20 minutter vil ved kontroll bøtelegges og i verste fall føre til borttauing.

Har du behov for å stå utenfor oppmerket plass utover 20 minutter kan Styret kontaktes for å få midlertidig parkeringstillatelse. Møt opp på Styrets kontor i Bølerlia 17 på mandager mellom kl 18:15 og 18:45. Send oss gjerne en epost via kontaktskjemaet i forkant for å avklare behov og muligheter.

Kontaktinformasjon P-Service AS: Telefon: 412 55 384
Oppgi Kollen Borettslag på Bøler, plassnummer og informasjon om bilen som er til hinder/feilparkert.

Juletrekasting

Nei, det er ikke en ny sportsgren, men kan for noen virke slik!

Borettslaget sørger for fjerning av beboeres juletrær, men vi må ha deres hjelp til å samle trærne på noen få lokasjoner. Det er altså ikke nok å bare hive det ut på plenen.

Vær vennlig plasser ditt tre på plenen ved siden av nærmest søppelkontainer. Vaktmester ordner så frakt videre til avfallsplass for trærne.

mvh

Styret

Ny nettside på plass

Som nevnt på forrige nettsted så har vi nå valgt å flytte til et nytt nettsted. Her får vi billigere leie, tilgang til flere funksjoner, større valgfrihet rundt design og utseende, enklere muligheter for publiser og så videre.

Vi er ikke helt i mål med innholdet enda, men det jobbes fortløpende med dette.

Velkommen skal dere være!

Styret