Skip to main content

Utskiftning av vinduer

Mange av dere har i våres og sommer henvendt dere til styret vedrørende utskiftning av vinduer i leilighetene deres. Nå har vi fått på plass en avtale med vindusleverandør, slik at alle som vil skifte ut ett eller flere vinduer kan melde seg på via et bestillingsskjema.

Så fort vi mottar dette bestillingsskjemaet (med priser osv.) fra leverandør (om noen dager), sender vi dette ut til alle beboerne. Påmeldingen er bindende. Beboerne betaler for vinduene selv, men jo flere enheter som bestilles, jo større rabatt får vi fra leverandør.

Dere hører fra oss nærmere!

Åpning av treningsanlegg

Som mange sikker allerede har lagt merke til, har vi nå ferdigstilt et utendørs treningsanlegg på tunet foran Bølerlia 61. Dette er nå klart til bruk for de som ønsker å trene styrke med egen kroppsvekt. Anlegget er satt opp for å bidra til trivsel, fysisk aktivitet og god helse, og er delvis sponset av USBLs bomiljøfond.

REGLER:
Anlegget skal kun benyttes av ungdom og voksne til treningsaktivitet. Lek skal foregå på det blå klatrestativet like ved siden av.

Anlegget benyttes på egen risiko. Det er stødig og solid, har mange treningsmuligheter, men er nokså høyt – selv om det er forskriftsmessig dybde på barken, vis aktsomhet!

Et skilt med regler vil bli satt opp i løpet av neste uke.

God trening! 

VIKTIG MELDING OM INSPEKSJON FRA NORSK BRANNVERN.

Boligselskapet har en avtale med Norsk Brannvern om årlige oppfølging av brannsikkerheten. På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.

Representanten fra Norsk Brannvern vil være nøye med å følge smitteverntiltak. Han vil bruke antibac mellom hver leilighet og maske. Det skal være god avstand mellom inspektør og beboer. Beboer kan evt. oppholde seg i et annet rom eller gå utendørs mens batterier blir satt i varslere. For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

1. Full gjennomgang som tidligere (inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slukkeutstyr iht. NS3910). Rådgivning til alle beboere. Man får utdelt infoskriv om brannforebygging.

2. Man får utlevert nye batterier i døren samt rådgivning i døren (inspektøren går ikke inn). Beboer må selv sette inn disse i brannvarslerne. Beboer kan evt. få sjekket slokkeutstyr (iht. NS3910) ved å sette det utenfor døren (ikke brannslangen i kjøkkenbenk). Man får utdelt infoskriv om brannforebygging.

Inspektøren vil ringe på hos alle. Man gir beskjed om hvilken løsning man ønsker. All informasjon henger på oppslagstavlene i oppgangene.

Vedlegg til sak 5.1 – Avsetting av nåværende styreleder. Generalforsamling 08.-15.06.2020

Da styret har mottatt flere henvendelser vedrørendre mistillitssaken, velger vi å forfatte et vedlegg med begrunnelse for styrets innstilling.

 Kommentar til andre avsnitt 

Flertallet i styret opplever godt samarbeid både med styreleder og andre styemedlemmer. Dersom det oppstår uenigheter, mener styret at flertallet imøtekommer dette på en så formell og nøytral måte som mulig. 

Kommentar til montering av lader i garasjen 

Styret har vært i kontakt med garasjelagets medlem som tidligere var ansvarlig for søknader vedrørende lader, og undersøkt om styreleders tillatelse til installasjon er valid. Garasjelaget bekrefter skriftlig at tillatelse ble gitt, så lenge arbeidet ble utført av sertifisert elektriker, måler ble montert, og at støm ble betalt av andelseier. Styreleder oppfylte, og fortsatt oppfyller, alle disse punktene. 

Kommentar til privat bruk av fellesrom 

I en flytteprosess, lagret styreleder noen private eiendeler i en fellesbod. Da styret ble klar over dette, fikk leder umiddelbar instruks om å fjerne hengelås og eiendeler. Dette ble gjort umiddelbart. Styret ønsker å påpeke at det er i flere fellesboder observert andre andelseieres private eiendeler – dette har ikke styret rukket å gjøre noe med ennå. 

Kommentar til privat lagring i vaktmestergarasjen 

Styreleder har tidligere lagret privat lastesykkel i vaktmestergarasjen. Denne ble brukt til å frakte ut og inn jord og utstyr til parsellkassene, det vil si de tre «grønnsakshagene» som er etablert i borettslaget – de andelseiere som selv ønsker, registrerer seg for å få en slik kasse til privat dyrking. Styret anser dette som et felles gode i borettslagets fellesskap, og mener lagring av denne sykkelen derfor er i orden. Sykkelen har likevel nå blitt fjernet, og lagres heller utendørs for å gi mer plass til vaktmesters utstyr. 

Kommentar til bruk av søppelrommene 

Noen av søppelrommene, som vanligvis står tomme, har blitt brukt til lagring av blant annet utstyr til de nevnte parsellkassene. 

Kommentar til motarbeiding av prosjektgruppe for fyrhuskomiteen 

Styreleder har stilt noen kritiske spørsmål angående fyrhuskomiteens økonomi og regnskap, samt involvering av de ulike borettslagene hva gjelder økonomiske avgjørelser og prosedyrene rundt protokollføring. Leder har etterlyst en bedre kommunikasjonsflyt mellom de ulike styrer og komiteer. Dette har av enkelte blitt oppfattet som motarbeiding; styreleders motivasjon var heller å se på besparing av utgifter – herunder honorarer. I forbindelse med dette, har det blitt utvekslet noen uheldige kommentarer, og styret mener dette går begge veier. Styret kan ikke se å ha mottatt klar og tydelig dokumentasjon på vedtak om fyrhuskomiteens godtgjørelser, men observerer at ugrei språkbruk og tone har blitt benyttet av begge parter. Derfor mener styret at saken burde ha blitt løst internt, eventuelt med støtte fra USBL, og at det er uheldig at dette inngår i mistillitssaken. 

Sprenging

I forbindelse med graving og legging av nye vannrør, vil Bioenergy, representert ved entreprenør Stole, utføre sprengningsarbeid i Kollen borettslag de nærmeste dagene. Dette til deres informasjon.

Utelek i Koronatider

Vedrørende smittespredning av Covid-19 (coronavirus): Helsedirektoratet har oppfordret alle barn og unge til ikke å samles i vennegrupper på mer enn 2-3 personer. Kollen borettslag har forståelse for at mange barn og unge kjeder seg i disse dager, men anbefaler maksimalt 2 barn per lekeapparat samtidig. Husk å holde minst én meters avstand for å hindre eventuell smitte.

Regarding spreading of Covid-19 (corona virus): The Norwegian Directorate of Health has recommended that all children and youth do not gather in groups of friends of more than 2-3 people. Kollen Housing Cooperative understands that many children and youth might get bored nowadays, but recommends the maximun of 2 children per playground at the same time. Remember to keep at least one meter distance to prevent potential spread of infection.