Skip to main content

Sprenging

I forbindelse med graving og legging av nye vannrør, vil Bioenergy, representert ved entreprenør Stole, utføre sprengningsarbeid i Kollen borettslag de nærmeste dagene. Dette til deres informasjon.

Utelek i Koronatider

Vedrørende smittespredning av Covid-19 (coronavirus): Helsedirektoratet har oppfordret alle barn og unge til ikke å samles i vennegrupper på mer enn 2-3 personer. Kollen borettslag har forståelse for at mange barn og unge kjeder seg i disse dager, men anbefaler maksimalt 2 barn per lekeapparat samtidig. Husk å holde minst én meters avstand for å hindre eventuell smitte.

Regarding spreading of Covid-19 (corona virus): The Norwegian Directorate of Health has recommended that all children and youth do not gather in groups of friends of more than 2-3 people. Kollen Housing Cooperative understands that many children and youth might get bored nowadays, but recommends the maximun of 2 children per playground at the same time. Remember to keep at least one meter distance to prevent potential spread of infection.

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.

Generalforsamling 2019

Det skal avholdes generalforsamling i Kollen borettslag 29.april 2019.

Tid og sted vil bli oppgitt i innkallelsen som sendes ut til alle andelseiere minst 8 og høyst 20 dager før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til saker andelseiere ønsker skal tas opp på generalforsamling må være styret i hende innen 15/3-19.
Forslag mottas enten i styrets postkasse i Bølerlia 17 eller pr. e-post til styret@kollenborettslag.no

http://kollenborettslag.no/kontakt-oss/

Andelseier som ønsker å stille til valg som styremedlem, varamedlem eller til valgkomiteen må melde fra innen 15/3-19.

Ta kontakt med valgkomiteen pr. e-post: valgkomiteen@kollenborettslag.no eller legg brev i styrets postkasse og merk konvolutten med «Valgkomiteen».

http://kollenborettslag.no/kontakt-valgkomiteen/