Håndverkertjenester

Borettslaget bruker følgende håndverkere til å utføre arbeider på vår bygningsmasse:

Elektriker:

Elektrikergruppen AS – Isak Asani

Tlf.: 415 63 643

E-post: isak@elektrikergruppen.no

Alt arbeid på fellesanlegg skal kun utføres av Elektrikergruppen AS . Det er ikke tillatt å benytte andre elektrikere til dette. Bestilling av arbeid på fellesanlegg (port telefon, lys/stikk i kjellere/oppganger, ute stikk for rullestoler o.l.) skal gjøres via vaktmester eller styret.

Ved annet type elektrikerarbeid står beboere fritt til å velge sin egen autoriserte elektriker. Hvis beboere ønsker å benytte Elektrikergruppen AS – Isak Asani vil de få samme rabattavtale som borettslaget har.

Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no

Alt arbeid på radiatorer og felles røropplegg skal kun utføres av Trond Abrahamsen VVS. Det er ikke tillatt å benytte andre rørleggere til dette.

Ved annet type rørleggerarbeid og oppussing av bad står beboere fritt til å velge sin egen autoriserte rørlegger.

Trond Abrahamsen VVS har 24 times vakttelefon ved lekkasjer på røropplegg og radiatorer og kontaktes da på tlf.:  920 39 032