Utleie av boligen

Utleie i borettslag kalles bruksoverlating. Tidligere het det fremleie. Du kan ikke fritt leie ut leiligheten din til andre uten styrets godkjennelse.

Andelseier må ha bodd i sin leilighet i minimum ett år før det etter borettslagsloven er adgang til bruksoverlating. Da kan den leies ut for en periode på inntil tre år. I tillegg kan andelseier leie ut boligen sin for lengre perioder, og uten kravet om botid i ett år, når det oppstår midlertidige behov for å flytte. Dette kan f.eks være jobb og utdannelse andre steder. Spekulasjon i verdiøkning på leiligheten er derimot ikke en tilstrekkelig grunn etter loven.

Se øvrig informasjon hos USBL:

http://www.usbl.no/For-deg/Beboerinformasjon/Utleie-av-boligen

Saksbehandling

Eier skal selv søke om bruksoverlating av boligen ved å fylle ut dette søknadsskjema. Søknadsskjemaet sendes direkte til Boligbyggelaget Usbl.