Forsikringsskader

Kollen har en fellesforsikring for bygningsmassen alle beboere er med på å betale over husleien. Denne dekker i praksis alt beboer ikke kan ta med seg når de flytter (fastmonterte skap/kjøkken-innredning er ikke inkludert). Ta kontakt med Styret hvis du er i tvil.

Opplever du som beboer en skade i din leilighet som påvirker bygningsmassen skal dette meldes til Styret (se Kontakt Styret). Skademeldingskjema fylles ut og Styret sender denne videre til USBL. Merk at USBL ikke tar imot henvendelser direkte fra beboere fordi det er boligselskapets forsikring som blir benyttet.

Hvis uhellet påvirker både inventar og bygningsmasse skal dere i tillegg melde saken til det forsikringsselskap som har deres private innboforsikring. Har dere ikke innboforsikring får dere heller ikke dekket skadene på og sanering av inventar. Egenandel utløst av innboforsikring dekkes ikke av borettslaget.

=======>    Skademeldingsskjema