Oppussing av bad

Ved oppussing av bad som medfører endring av bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner skal det sendes søknad til styret.

Oppussing av bad i vårt borettslag skal utføres iht. våtromnormen og det skal benyttes kvalifiserte/registrerte/godkjente håndverkere til arbeidet.

Det skal overleveres dokumentasjon fra håndverker på utført arbeid til andelseier. Styret kan etterspørre disse i ettertid for kontroll av utført arbeid.

Borettslaget dekker kostnader til bytte av sluk med inntil kr 8600,- jmf generalforsamlings vedtak 2021. For å få tilbakebetalt inntil oppgitt sum, må spesifisert kvittering/faktura, teknisk godkjenning og dokumentasjon på at autorisert håndverker er brukt, sendes til styret på mail.

Ved bytte av sluk nedstøpt i gulv skal det benyttes støpejerns sluk og ikke plast, da plast ikke er godkjent i brannskiller og lager mye støy for nabo. Dersom beboer benytter plastsluk vil de ikke få refusjon for slukbytte.

Dersom vannet må stenges i egen leilighet, gjør beboer det selv. Dersom vannet må stenges i hele oppgangen, må styret og beboere varsles i god tid i forkant. Det er vaktmester som skal stenge vannet til oppgangen – ta kontakt med Stanislaw Markiewicz (95753504 – tilgjengelig per telefon hverdager kl.08:00 -10:00, eller å treffe i borettslaget tirsdag og fredag). Dette betyr at stenging av vann til oppgangen er kun mulig tirsdag og fredag.

Beboer står fritt til å velge håndverker selv, men styret anbefaler rørlegger Trond Abrahamsen VVS til å utføre bytte av sluk, da de vet hva som kreves av borettslaget.

Kontaktinformasjon Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no