Grill på balkong

Det er tillatt med elektrisk grill og gassgrill i Kollen borettslag.

Se under for gode huskeregler fra DSB for bruk av gassgrill. Disse er spesielt viktig å følge siden balkongene våre ikke har utlufting langs gulv.

SLIK GRILLER DU TRYGT MED GASS
Ta deg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll før du starter grillingen. Så kan du unngå uhell og skader.

Se etter lekkasjer
Se over slanger og pakninger. Se spesielt etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyes, hvor det gjerne sprekker først. Direkte sollys kan gjøre gasslangen sprø, slik at den sprekker fortere.
En god huskeregel er å bytte ut slangene etter to til fem år.

Slik sjekker du om det er lekkasjer i gasslangen:
– Bøy på slangen og se etter sprekker.
– Spray eller pensle såpevann på slange og koblinger. Bobler det, er det lekkasje.
– Bruk nesen – gass er tilsatt lukt som gjør at du skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, slå av regulatoren og fjern gassflasken fra grillen.

Bytte gassflaske
Når du går tom for gass kan du bytte inn den tomme flasken på bensinstasjoner, jernvarehandlere, gassforhandlere og en rekke andre steder. Når du skal koble slangen på den nye flasken, sørg for at får satt regulatoren skikkelig på plass. Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon.

Unngå lekkasje
Hvis regulatoren ikke sitter riktig fast på gassflasken kan det lekke ut propangass. Dersom gassen tar fyr kan også flaska ta fyr og eksplodere. Trykk låseringen på regulatoren godt ned for å unngå lekkasje.

Steng etter bruk
Regulatorbryteren skal være stengt når apparatet ikke er i bruk. Hvis du skal reise bort eller ikke bruke gass på en stund skal regulatorbryteren stenges og regulatoren kobles fra.

Slik setter du på regulatoren riktig:

Det finnes også regulatorer på markedet som ikke slipper gassen igjennom før de er montert riktig på
flasken. Skal du kjøpe ny regulator anbefaler DSB at du velger en slik type.

Ikke sett gassflasken under grillen
Når du griller bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til slik at du kan stenge gasstilførselen ved behov.

Selv om grillen har et eget skap under for oppbevaring av gass, skal gassflaska ikke stå der mens grillen er i bruk. Delvis fordi det blir vanskelig å komme til hvis du plutselig må skru av gassen, delvis fordi det kan bli så varmt under grillen at slangen blir tørr og sprø.

Unngå brann

Rengjør grillen jevnlig. Fett som samler seg i bunnen av grillen og i fettoppsamleren under, kan ta fyr og gi en kraftig brann. Husk å sette grillen i trygg avstand fra huset, så ikke kledningen tar fyr.

La flasken stå under transport
Under transport skal gassflasken stå oppreist. Alle gassflasker har en sikkerhetsventil som slipper ut gassen hvis trykket i flasken blir for stort. Hvis flasken transporteres liggende og sikkerhetsventilen går opp, vil det lekke ut store mengder propan i flytende form. Denne omdannes umiddelbart til gass, som lett kan ta fyr. Propan som lekker ut kan også gi frostskader.