Skip to main content

Oppussing av bad

Ved oppussing av bad som medfører endring av bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner skal det sendes søknad til styret.

Oppussing av bad i vårt borettslag skal utføres iht. våtromnormen og det skal benyttes kvalifiserte/registrerte/godkjente håndverkere til arbeidet.

Det skal overleveres dokumentasjon fra håndverker på utført arbeid til andelseier. Styret kan etterspørre disse i ettertid for kontroll av utført arbeid.

Borettslaget dekker kostnader til bytte av sluk med inntil kr 8600,- jmf generalforsamlings vedtak 2021. For å få tilbakebetalt inntil oppgitt sum, må spesifisert kvittering/faktura, teknisk godkjenning og dokumentasjon på at autorisert håndverker er brukt, sendes til styret på mail.

Ved bytte av sluk nedstøpt i gulv skal det benyttes støpejerns sluk og ikke plast, da plast ikke er godkjent i brannskiller og lager mye støy for nabo. Dersom beboer benytter plastsluk vil de ikke få refusjon for slukbytte.

Dersom vannet må stenges i egen leilighet, gjør beboer det selv. Dersom vannet må stenges i hele oppgangen, må styret og beboere varsles i god tid i forkant. Det er vaktmester som skal stenge vannet til oppgangen – ta kontakt med Stanislaw Markiewicz (95753504 – tilgjengelig per telefon hverdager kl.08:00 -10:00, eller å treffe i borettslaget tirsdag og fredag). Dette betyr at stenging av vann til oppgangen er kun mulig tirsdag og fredag.

Beboer står fritt til å velge håndverker selv, men styret anbefaler rørlegger Trond Abrahamsen VVS til å utføre bytte av sluk, da de vet hva som kreves av borettslaget.

Kontaktinformasjon Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no