Regler for hundeeiere

Vedlegg 1 til husordensreglene, april 2001

 

  1. Hunder må ikke på noen måte sjenere noen av deres naboer, hverken voksne eller barn, f.eks. ved gjøing om natten, skremmende eller plagsom flying i trapper eller på veier og plener.

 

  1. Eventuell tilgrising av trapper, grøntanlegg eller på borettslagets område, har hundeeieren ansvar for at det umiddelbart blir ordnet opp i.
    Husk eventuell smittefare på barn som leker på borettslagets område!
    Overnevnte tilgrising er å betrakte som vesentlig ulempe for borettslaget.

 

  1. Lufting av hund på lagets område er forbudt. Hund skal føres i bånd.

  RESPEKTER NÆRMILJØET –  BRUK PLASTPOSE.

 

  1. Godkjennelsen De har fått, gjelder kun for den hunden De har nå. Før eventuell ny hund anskaffes må ny godkjennelse innhentes.

 

Skulle ikke disse forutsetningene holde, slik at styret mottar klage på hunden, forbeholder det seg retten til å tilbakekalle godkjennelsen som er gitt.

STYRET