Skip to main content

Oppussing av bad

Ved oppussing av bad som medfører endring av bærende konstruksjoner, felles rør og ledninger og andre felles installasjoner skal det sende søknad til styret.

Oppussing av bad i vårt borettslag skal utføres iht. våtromnormen og det skal benyttes kvalifiserte/registrerte/godkjente håndverkere til arbeidet.

Det skal overleveres dokumentasjon fra håndverker på utførte arbeidene til andelseier. Styret kan etterspørre disse i ettertid for kontroll av utførte arbeider.

Arbeid på sluk nedstøpt i gulv, felles rør eller arbeid på radiatorer skal utføres av vår rørlegger Trond Abrahamsen VVS.

Ved rørleggerarbeid etter stoppekran inne i leilighetene står andelseier fritt til å velge rørlegger.

Søknad til styret skal inneholde følgende informasjon:

Hva skal utføres, hvem skal utføre arbeidene og perioden arbeidene skal utføres.

Søknaden sendes til styret@kollenborettslag.no eller legges i styrets postkasse.

Kontaktinformasjon Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no