VIKTIG MELDING OM INSPEKSJON FRA NORSK BRANNVERN.

Boligselskapet har en avtale med Norsk Brannvern om årlige oppfølging av brannsikkerheten. På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.

Representanten fra Norsk Brannvern vil være nøye med å følge smitteverntiltak. Han vil bruke antibac mellom hver leilighet og maske. Det skal være god avstand mellom inspektør og beboer. Beboer kan evt. oppholde seg i et annet rom eller gå utendørs mens batterier blir satt i varslere. For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

1. Full gjennomgang som tidligere (inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slukkeutstyr iht. NS3910). Rådgivning til alle beboere. Man får utdelt infoskriv om brannforebygging.

2. Man får utlevert nye batterier i døren samt rådgivning i døren (inspektøren går ikke inn). Beboer må selv sette inn disse i brannvarslerne. Beboer kan evt. få sjekket slokkeutstyr (iht. NS3910) ved å sette det utenfor døren (ikke brannslangen i kjøkkenbenk). Man får utdelt infoskriv om brannforebygging.

Inspektøren vil ringe på hos alle. Man gir beskjed om hvilken løsning man ønsker. All informasjon henger på oppslagstavlene i oppgangene.