Åpning av treningsanlegg

Som mange sikker allerede har lagt merke til, har vi nå ferdigstilt et utendørs treningsanlegg på tunet foran Bølerlia 61. Dette er nå klart til bruk for de som ønsker å trene styrke med egen kroppsvekt. Anlegget er satt opp for å bidra til trivsel, fysisk aktivitet og god helse, og er delvis sponset av USBLs bomiljøfond.

REGLER:
Anlegget skal kun benyttes av ungdom og voksne til treningsaktivitet. Lek skal foregå på det blå klatrestativet like ved siden av.

Anlegget benyttes på egen risiko. Det er stødig og solid, har mange treningsmuligheter, men er nokså høyt – selv om det er forskriftsmessig dybde på barken, vis aktsomhet!

Et skilt med regler vil bli satt opp i løpet av neste uke.

God trening! 

VIKTIG MELDING OM INSPEKSJON FRA NORSK BRANNVERN.

Boligselskapet har en avtale med Norsk Brannvern om årlige oppfølging av brannsikkerheten. På grunn av Covid-19 og de restriksjoner som man må følge, vil kontrollen i år bli spesielt tilrettelagt.

Representanten fra Norsk Brannvern vil være nøye med å følge smitteverntiltak. Han vil bruke antibac mellom hver leilighet og maske. Det skal være god avstand mellom inspektør og beboer. Beboer kan evt. oppholde seg i et annet rom eller gå utendørs mens batterier blir satt i varslere. For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:

1. Full gjennomgang som tidligere (inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slukkeutstyr iht. NS3910). Rådgivning til alle beboere. Man får utdelt infoskriv om brannforebygging.

2. Man får utlevert nye batterier i døren samt rådgivning i døren (inspektøren går ikke inn). Beboer må selv sette inn disse i brannvarslerne. Beboer kan evt. få sjekket slokkeutstyr (iht. NS3910) ved å sette det utenfor døren (ikke brannslangen i kjøkkenbenk). Man får utdelt infoskriv om brannforebygging.

Inspektøren vil ringe på hos alle. Man gir beskjed om hvilken løsning man ønsker. All informasjon henger på oppslagstavlene i oppgangene.

Sprenging

I forbindelse med graving og legging av nye vannrør, vil Bioenergy, representert ved entreprenør Stole, utføre sprengningsarbeid i Kollen borettslag de nærmeste dagene. Dette til deres informasjon.

Utelek i Koronatider

Vedrørende smittespredning av Covid-19 (coronavirus): Helsedirektoratet har oppfordret alle barn og unge til ikke å samles i vennegrupper på mer enn 2-3 personer. Kollen borettslag har forståelse for at mange barn og unge kjeder seg i disse dager, men anbefaler maksimalt 2 barn per lekeapparat samtidig. Husk å holde minst én meters avstand for å hindre eventuell smitte.

Regarding spreading of Covid-19 (corona virus): The Norwegian Directorate of Health has recommended that all children and youth do not gather in groups of friends of more than 2-3 people. Kollen Housing Cooperative understands that many children and youth might get bored nowadays, but recommends the maximun of 2 children per playground at the same time. Remember to keep at least one meter distance to prevent potential spread of infection.

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.