Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er utsatt inntil videre grunnet Covid 19. Vi kommer tilbake til tid, sted og format når det lar seg gjøre.