Lufting av hund på borettslagets eiendom

Styret har mottatt klager fra fra andelseiere om lufting av hunder og løse hunder på våre grøntområder.

Det er nå satt opp skilt vedrørende lufting av hund på borettslagets eiendom. Det er kommet spørsmål fra andelseiere vedrørende dette.

Styret presiserer følgende:

Andelseiere må søke styret om dyrehold. Dyrehold skal ikke være til ulempe eller sjenanse for andre andelseiere.

Hundeeiere skal føre hund i bånd på borettslagets eiendom. Eventuelle ekskrementer etter hunden skal umiddelbart plukkes opp.

Man har lov til å gå på alle borettslagets veier og også oppholde seg på borettslagets benker/sitteplasser med hunden i bånd.

Det er imidlertid ikke lov å benytte borettslagets grøntområde som lufteområde for hund, dvs. slippe hunden løs på området, trening/lek/mosjon av/med hund eller å gå på turer rundt blokkene for at hunden skal gjøre fra seg på grøntområdet.

 

Søknad om dyrehold

Følgende kontrakt signeres av andeleier ved søknad om dyrehold:

  1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde  dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter grøntanlegg mv.
  3. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt dyr måtte etterlate på trapper, veier, plener, i bed og lignende.
  4. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  5. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i bestemmelsen som generalforsamlingen fatter og finner nødvendig å foreta.
  6. Denne erklæringen betraktes som en del av husordensreglene og leiekontrakten. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold av leiekontrakt.