Bymåker

Hentet fra https://www.trondheim.kommune.no/content/1117717310/FAKTAARK-om-maker
Foto: Steinar Grønnesby

I år som de foregående 59 år har vi besøk av fiskemåker – også omtalt som «bymåker». I hekkesesongen (mars til juni) flytter de innenlands for å hekke. De flytter gjerne tilbake til kjente områder og etablerer reder på flate tak – som vi har – da det er trygt.. Fiskemåker er foreløpig totalfredet i perioden 04.2012 – 04.2017.

I perioden med hekking oppleves det for mange av våre beboere mye støy fra disse måkene. Etter klekking plages vi også av nybakte måke-foreldre som aggressivt beskytter sine små unger som da har hoppet ned fra taket og befinner seg på bakkeplan.

Det er ingen enkel, gratis metode å få løst dette naturlige problemet på. Kjerringråd som å legge lekeslanger rundt redet nytter ikke, flytte reder (før hekkesesong) har liten til ingen effekt og punktere egg er ulovlig. Da gjenstår det mer omfattende arbeider utført av profesjonelle som har mer eller mindre dokumentert effekt.

Styret har bedt et skadedyrsfirma om råd for hva vi kan gjøre og hva et evt. vil koste oss, men som nevnt vil dette uansett ikke påvirke årets hekkesesong. Resultatet kan være at vi lar naturen være i fred, men informasjon om dette kommer når vi har mer.

Mens vi venter kan dere lese mer om dette på nett:

Og husk:

  • Det er ikke lov til å skyte måker eller andre fugler i hekketiden, bare dersom de er skadet. Da kreves det en tillatelse fra kommunen.
  • Det er ikke tillatt å fjerne eller skade reir, egg eller unger.