Alle innlegg av Kollen Borettslag

Radonmåling

Det er på tide å måle radon i borettslaget.

I de kommende dagene deler styret ut pakker med utstyr for radonmåling. Alle leiligheter i 1.e etasje skal måle radon i en periode over minst 2 måneder.

Vi er takknemlige hvis dere legger tilbake måleutstyret i brevet og lever det samlet med skrivet, når målingen er utført.

Mer informasjon finner dere i pakken som blir utlevert på døra.

Takk for hjelpen.

Vennlig hilsen,

Styret i Kollen borettslag

Etablering av ladeinfrastruktur

Torsdag 31.08 starter arbeidene med etablering av ladeinfrastruktur. I den forbindelse trenger arbeiderne at parkeringsplassene er fri for biler, og de som leier parkeringsplasser vil bli varslet direkte om hvilken dager bilene må flyttes.

Fremdriftsplan:

Torsdag 31/8 Nr 42-46 – Felt E

Fredag 1/9 Nr.34-38 – Felt F

Mandag 4/9 Nr. 61-65 – Felt D

Tirsdag 5/9 Nr .49-53 – Felt C

Onsdag 6/9 Nr .37-41 – Felt B

Torsdag 7/9 Nr.25-29 – Felt A

Informasjon om installasjon av fiber i leiligheter

Under finner du informasjon om når det er planlagt installasjon av fiber i din leilighet. Tabellen med oversikt over tid og leiligheter kan også lastes ned som en pdf-fil, se nederst.

Merk informasjonen om hva du bør gjøre hvis oppsatt tidspunkt ikke passer: » Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen. Stedfortreder må være myndig og kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen. Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.»

«Kunder kan sende e-mail til ks@fibber.no,
eller ringe oss på tlf. 47 48 88 03.»

Det er planlagt oppsamling mot slutten av august.

Vedlikeholdsspyling av rørene i borettslaget

Fra 9. – 16.januar skal rørene i borettslaget spyles. Se tider under for når de kommer til deg, og informasjon om spylingen. Informasjonslapper kommer også i oppgangene.

Mandag 9. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 13-17 og Bølerlia 25-29

Tirsdag 10. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 31-41

Onsdag 11. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 43-53

Torsdag 12. januar fra 07.30 –14.30 Bølerlia 55-65

Fredag 13. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 67-71 og Bølerskrenten 34-38

Mandag 16. januar fra 07.30 –14.30 Bølerskrenten 42-46

Viktig informasjon for vedlikeholdsspyling:

-Det kan ikke avtales tider for hver beboer.
-Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.
-Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.
-Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv, om det ikke er mulig å flyttes på, så la det stå.
-Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje. Skulle det ikke være tilgang, må vi i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen.

Spørsmål Om Rengjøringen: Kontaktperson for NRC Gravco er: Terje Hide tlf. 934 66 108 (07.00 – 14.30)
Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@nrcgroup.no

BEKLAGELSE

Styret viser til innlegg publisert på borettslagets Facebookside i
forbindelse med generalforsamlingen i 2021 og tidligere med påstander
om at Fyrhusets prosjektgruppe (Tone Scott, Øyvind Magnussen, Jorun
Tronsrud, Hanne Florin) har drevet med ulovligheter. Styret tar
avstand fra disse påstandene og beklager at innleggene fikk stå på
borettslagets Facebookside over tid.

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.