Alle innlegg av Kollen Borettslag

Etablering av ladeinfrastruktur

Torsdag 31.08 starter arbeidene med etablering av ladeinfrastruktur. I den forbindelse trenger arbeiderne at parkeringsplassene er fri for biler, og de som leier parkeringsplasser vil bli varslet direkte om hvilken dager bilene må flyttes.

Fremdriftsplan:

Torsdag 31/8 Nr 42-46 – Felt E

Fredag 1/9 Nr.34-38 – Felt F

Mandag 4/9 Nr. 61-65 – Felt D

Tirsdag 5/9 Nr .49-53 – Felt C

Onsdag 6/9 Nr .37-41 – Felt B

Torsdag 7/9 Nr.25-29 – Felt A

Informasjon om installasjon av fiber i leiligheter

Under finner du informasjon om når det er planlagt installasjon av fiber i din leilighet. Tabellen med oversikt over tid og leiligheter kan også lastes ned som en pdf-fil, se nederst.

Merk informasjonen om hva du bør gjøre hvis oppsatt tidspunkt ikke passer: » Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen. Stedfortreder må være myndig og kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen. Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.»

«Kunder kan sende e-mail til ks@fibber.no,
eller ringe oss på tlf. 47 48 88 03.»

Det er planlagt oppsamling mot slutten av august.

Vedlikeholdsspyling av rørene i borettslaget

Fra 9. – 16.januar skal rørene i borettslaget spyles. Se tider under for når de kommer til deg, og informasjon om spylingen. Informasjonslapper kommer også i oppgangene.

Mandag 9. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 13-17 og Bølerlia 25-29

Tirsdag 10. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 31-41

Onsdag 11. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 43-53

Torsdag 12. januar fra 07.30 –14.30 Bølerlia 55-65

Fredag 13. januar fra 07.30 – 14.30 Bølerlia 67-71 og Bølerskrenten 34-38

Mandag 16. januar fra 07.30 –14.30 Bølerskrenten 42-46

Viktig informasjon for vedlikeholdsspyling:

-Det kan ikke avtales tider for hver beboer.
-Vi trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til oss på området.
-Vi trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, tøm skap eller fjern skuffer.
-Vi trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da vi skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. Vi får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv, om det ikke er mulig å flyttes på, så la det stå.
-Vi starter alltid nederst og jobber oss oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje. Skulle det ikke være tilgang, må vi i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen.

Spørsmål Om Rengjøringen: Kontaktperson for NRC Gravco er: Terje Hide tlf. 934 66 108 (07.00 – 14.30)
Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@nrcgroup.no

BEKLAGELSE

Styret viser til innlegg publisert på borettslagets Facebookside i
forbindelse med generalforsamlingen i 2021 og tidligere med påstander
om at Fyrhusets prosjektgruppe (Tone Scott, Øyvind Magnussen, Jorun
Tronsrud, Hanne Florin) har drevet med ulovligheter. Styret tar
avstand fra disse påstandene og beklager at innleggene fikk stå på
borettslagets Facebookside over tid.

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.

Radiatorer

Det er høst! Fra i dag onsdag 11.sept og fortløpende fremover, blir radiatorene skrudd på, avhengig av om det foregår arbeider på systemet. Husk å lufte ventilene, slik at det blir best mulig varme til alle.

Dugnad og kontainer i periode 28/4 til 9/5

Kontainer og el-bur for normal avfall og elektriske artikler settes ut i perioden

Torsdag 28. april – mandag 9. mai

Det presiseres at avfallskontainere skal ha normalt avfall, og el-bur skal ha elektriske artikler. Det koster Borettslaget ekstra hvis kontainer fylles med feil type avfall. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

MERK! Kontaineren byttes ut jevnlig i løpet av perioden, og det skal IKKE settes gjenstander på utsiden av containerne fordi det er fullt. Det er lite hyggelig for oss alle hvis det ser ut som en søppel-fylling.

Farlig avfall (maling, batterier, white-spirit osv.) leveres på Statoil eller nærmeste fyllingsplass.

 

Dugnad

Det oppfordres til at blokkene avholder dugnad i samme periode som vi har kontainer for enkelt å få kvittet seg med avfallet.

Hovedformålet med dugnaden er å fjerne alt søppel som har samlet seg siden sist dugnad – både menneskeskapt og naturskapt. Hver blokk skal ha en blokktillitsvalgt som organiserer deres dugnad. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

Gi beskjed til Vaktmester om dato så ordner han med nødvendige redskaper og jord for bearbeiding av bed.

Det er anledning til å plante blomster i bed opptil 1 meter på hver side av inngangspartiene. Borettslaget dekker opptil 1200 kroner totalt per blokk, og utlegg dokumentert med kvittering fås refundert på styrets kontor i vakt-tiden som er mandager 18:15-18:45 i Bølerlia 17.

Har du ikke anledning til å stille på dugnad settes det stor pris på forfriskninger til arbeiderne underveis.