Dugnad og kontainer i periode 28/4 til 9/5

Kontainer og el-bur for normal avfall og elektriske artikler settes ut i perioden

Torsdag 28. april – mandag 9. mai

Det presiseres at avfallskontainere skal ha normalt avfall, og el-bur skal ha elektriske artikler. Det koster Borettslaget ekstra hvis kontainer fylles med feil type avfall. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

MERK! Kontaineren byttes ut jevnlig i løpet av perioden, og det skal IKKE settes gjenstander på utsiden av containerne fordi det er fullt. Det er lite hyggelig for oss alle hvis det ser ut som en søppel-fylling.

Farlig avfall (maling, batterier, white-spirit osv.) leveres på Statoil eller nærmeste fyllingsplass.

 

Dugnad

Det oppfordres til at blokkene avholder dugnad i samme periode som vi har kontainer for enkelt å få kvittet seg med avfallet.

Hovedformålet med dugnaden er å fjerne alt søppel som har samlet seg siden sist dugnad – både menneskeskapt og naturskapt. Hver blokk skal ha en blokktillitsvalgt som organiserer deres dugnad. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

Gi beskjed til Vaktmester om dato så ordner han med nødvendige redskaper og jord for bearbeiding av bed.

Det er anledning til å plante blomster i bed opptil 1 meter på hver side av inngangspartiene. Borettslaget dekker opptil 1200 kroner totalt per blokk, og utlegg dokumentert med kvittering fås refundert på styrets kontor i vakt-tiden som er mandager 18:15-18:45 i Bølerlia 17.

Har du ikke anledning til å stille på dugnad settes det stor pris på forfriskninger til arbeiderne underveis.