Ekstraordinær generalforsamling 2019

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. februar på Ulsrud Videregående skole.

Det ble vedtatt at Sameiet Bøler Fyrhus inngår en avtale med Bio Energy som omhandler oppgradering og driftsavtale av fyrhus, rør-nett og berederrom.
Protokoll sendes ut til alle andelseiere om kort tid.

Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om arbeider i forbindelse med oppgradering av rør-nett og berederrom.