Generalforsamling 2019

Det skal avholdes generalforsamling i Kollen borettslag 29.april 2019.

Tid og sted vil bli oppgitt i innkallelsen som sendes ut til alle andelseiere minst 8 og høyst 20 dager før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til saker andelseiere ønsker skal tas opp på generalforsamling må være styret i hende innen 15/3-19.
Forslag mottas enten i styrets postkasse i Bølerlia 17 eller pr. e-post til styret@kollenborettslag.no

https://kollenborettslag.no/kontakt-oss/

Andelseier som ønsker å stille til valg som styremedlem, varamedlem eller til valgkomiteen må melde fra innen 15/3-19.

Ta kontakt med valgkomiteen pr. e-post: valgkomiteen@kollenborettslag.no eller legg brev i styrets postkasse og merk konvolutten med «Valgkomiteen».

https://kollenborettslag.no/kontakt-valgkomiteen/