Generalforsamling 2015

Når: Tirsdag 21 april 2015

Sted: Nøklevann Skole ved Gymsal

Innkommende forslag til Generalforsamling skal være Styret i hende innen 21/2. Forslag mottas enten i Styrets postkasse i Bølerlia 17 eller via kontaktskjema på nettsiden.

Merkes: Forslag til Generalforsamling 2015

Med Vennlig Hilsen

Styret