Informasjon om årets brannkontroll

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss:

Onsdag 29. august mellom 17:00 og 21:00 besøkes:

Bølerlia 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 og 49.

Mandag 03. september mellom 17:00 og 21:00  besøkes:

Bølerlia 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 og 71.

Bølerskrenten 34, 36, 38, 42, 44 og 46.

 

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Tirsdag 11. september mellom kl. 17:00 og 21:00.

 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no