Sommerferie 2018

Styret og styrevakten har ferie fra 22.06.18-17.08.18. Det vil ikke bli behandlet styresaker i denne perioden.

Henvendelser til styret kan sendes på e-post til styrets e-postadresse. Henvendelser vil bli besvart sporadisk i perioden.

Vaktmester har ferie fra 09.07.18 tom. 27.07.18. Det vil være sommervikar i perioden.