Informasjon om installasjon av fiber i leiligheter

Under finner du informasjon om når det er planlagt installasjon av fiber i din leilighet. Tabellen med oversikt over tid og leiligheter kan også lastes ned som en pdf-fil, se nederst.

Merk informasjonen om hva du bør gjøre hvis oppsatt tidspunkt ikke passer: » Dersom installasjonstidspunkt ikke passer, hør gjerne med en nabo, venner eller familie om de kan låse oss inn og være tilstede under installasjonen. Stedfortreder må være myndig og kunne besvare eventuelle spørsmål som skulle trenge avklaring underveis i installasjonen. Hvis dette ikke er mulig må du ta kontakt med installatør (se under), minst 2 virkedager før oppsatt tidspunkt, for å finne en løsning.»

«Kunder kan sende e-mail til ks@fibber.no,
eller ringe oss på tlf. 47 48 88 03.»

Det er planlagt oppsamling mot slutten av august.