Inn-glassering av balkong og montering av markiser på balkong

Styret for stadig spørsmål vedrørende Inn-glassering av balkong og montering av markiser på balkong.

Vedrørende inn-glassering av balkonger så kan andelseiere fritt velge leverandør, men kravet er at dette skal ha samme/tilsvarende farge og utførelse som eksisterende.

Inn-glassering av balkonger i vårt borettslag har til nå blitt utførtav firmaet Lumon. Hjemmeside: https://lumon.com/no

Vedrørende markiser på balkonger så kan andelseiere fritt velge leverandør, men kravet er at dette skal ha samme/tilsvarende farge og utførelse som eksisterende.

Borettslaget har ingen direkte avtale med firmaene som utfører dette, så hver enkelt andelseier må gjøre egen avtale og bekoste arbeidet selv.