Grilling på balkong

Styret har mottatt henvendelser vedrørende grilling på balkong.

Følgende retningslinjer gjelder for vårt borettslag:

Det er tillatt med elektrisk grill så lenge man viser hensyn og det ikke er til ulempe for naboer. Dersom grillingen medfører mye røyk og lukt som plager naboer kan styret oppheve tillatelse til elektrisk grill generelt eller i et konkret tilfelle.

Det er ikke tillatt med åpen flamme på balkong. Dvs. det er ikke tillatt med kull eller gass.  Det er vurdert hensyn til naboer grunnet røyk og lukt som oppstår ved slik type grilling, samt brannsikkerheten ved bruk av åpen flamme og lagring av gass.

I borettslaget brannsikkerhetsvurdering er risikoen ved åpen flamme og lagring av gass på balkong og i fellesområde vurdert som svært høy og derfor ikke tillatt.