Komfyrvakt

Styret i kollen har innhentet tilbud fra vår faste elektriker på installasjon av komfyrvakt.

Tilbudet omfatter levering og montering av komfyrvakt på eksisterende punkt. Transport og dokumentasjon er inkludert.

Pris ferdig montert pr. stk. kr 4.600 inkl. mva.

Det forutsettes at eksisterende anlegg er utført iht. gjeldende forskrift. Tilbudet er gyldig ut 2017.

Komfyrvakt trådløs type Se1000 NEK400-2014

Kontaktinformasjon for bestilling eller mer informasjon:

Elektriker Gruppen As
Isak Asani
isak@elektrikergruppen.no
Mob. 41563643

Informasjon om komfyrbrann/komfyrvakt :

Årsaker til komfyrbrann
Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner. De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som rammes. Rus og alkohol er ofte en medvirkende årsak til at de glemmer eller sovner fra komfyren.

Et krav i nye anlegg
I elektriske anlegg som er nye etter 2010 er det krav til komfyrvakt. Det betyr at det skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Hvis kjøkkenet ditt er eldre enn dette bør du montere komfyrvakt.

Slik virker komfyrvakten
Komfyrvakten består av en sensor og en strømavbryter. Sensoren overvåker kokeplatene. Hvis sensoren oppdager fare for brann, utsløser den en alarm. Om ingen reagerer på denne, gir sensoren beskjed til en bryter om å kutte strømmen til komfyren

(Informasjonen er hentet fra DSB – http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-bor-du-vite-om-komfyrvakt/ )