Postkasseskilt

Første gang dere skal ha nytt skilt til postkassen kan dere ta kontakt med vaktmester og oppgi navn som skal stå på skiltet, etasjen dere bor i og leilighetsnummer (eks; Knut Hansen og Lise Paulsen, H0302), så ordner han det for dere gratis. Om dere trenger nytt postkasseskilt for andre eller tredje gang med oppdatert navninformasjon, må dere selv betale for dette. Slike postkasseskilt kan dere skaffe på Jernia. Vi ønsker at skiltene på postkassene skal være like. På Jernia oppgir dere hvilket borettslag dere bor i og ellers den samme informasjon dere gir til vaktmester første gang (se eks over). Skiltene er ikke dyre.