Vedrørende skifting av vinduer i leiligheter.

Til beboere som har behov for utskiftning av vinduer

Vedrørende skifting av vinduer i leiligheter.

Styret i Kollen borettslag kommer i samarbeid med Skrenten borettslag til å innhente pristilbud på utskifting av vinduer i leilighetene.

Vi har per i dag ett tilbud på kr 11.500 for skifting av ett soveromsvindu. Vinduet er hvitt innvendig og RAL-brun utvendig.

Kostnadene for utskiftningen av vinduene dekkes av beboer selv, men borettslaget innhenter priser for best mulig rabatter.

I denne forbindelse trenger vi tilbakemelding på antall vinduer hver enkel husstand ønsker å skifte.

Tilbakemelding er ikke bindene, men er ment som en indikasjon til styret på hvor mange vinduer som er aktuelle å skifte.

Frist for tilbakemelding er torsdag 9.juni.

Tilbakemelding kan sendes på e-mail til styret@kollenborettslag.no, eller legges i postkassen til styret ved Bølerlia 17.

 

Styret i Kollen borettslag