Asfaltering av parkeringsplasser

Mandag 6.juni starter asfaltering av parkeringsplassene. Dette medfører at alle må fjerne bilene sine fra alle parkeringsplassene på området søndag kveld 5.juni, slik at arbeiderne kommer frem. For at asfalten skal stivne jevnt, er det fint om alle venter med å kjøre bilene tilbake før det har gått et døgn etter asfaltering.