Vedrørende utskifting av vinduer i leiligheter.

Styret har mottatt henvendelser fra  totalt 15 beboere som ønsker å skifte ut et eller flere vinduer i sine leiligheter.

Alle henvendelser er besvart. Beboere som har sendt inn henvendelse og ikke har fått svar, bes sende inn henvendelse på nytt. Henvendelsen må inneholde : Navn, Adresse, Leilighets nr., telefonnummer, antall og type vindu man ønsker å skifte.

Påmelding er ikke bindende og beboere som har meldt sin interesse vil få tilbakemelding om pris og eventuelt fremdriftsplan for arbeidene. Pristilbudet og arbeidene koordineres med Skrenten borettslag. Endelig pristilbud vil ikke komme før over sommeren.

Med vennlig hilsen

Styret i Kollen Borettslag