Ferieavvikling sommeren 2016

Til informasjon:

Vaktmestertjenester

Vår vaktmester tar ferie i uke 28-31.

Moten Vaktmesterservice er leid inn som sommervikar.

Vaktmestertjenester har samme telefonnummer i ferieperioden.

Styrekontoret

Styrekontoret er stengt fra 30. Juli – 1. August.

Det vil ikke bli behandlet  noen styresaker i perioden.

Styrets e-post og postkasse vil bli kontrollert i perioden, men det må beregnes ventetid på eventuelle svar på henvendelser.