Alle innlegg av Solveig Haugen

Postkasseskilt

Første gang dere skal ha nytt skilt til postkassen kan dere ta kontakt med vaktmester og oppgi navn som skal stå på skiltet, etasjen dere bor i og leilighetsnummer (eks; Knut Hansen og Lise Paulsen, H0302), så ordner han det for dere gratis. Om dere trenger nytt postkasseskilt for andre eller tredje gang med oppdatert navninformasjon, må dere selv betale for dette. Slike postkasseskilt kan dere skaffe på Jernia. Vi ønsker at skiltene på postkassene skal være like. På Jernia oppgir dere hvilket borettslag dere bor i og ellers den samme informasjon dere gir til vaktmester første gang (se eks over). Skiltene er ikke dyre.

Asfaltering av parkeringsplasser

Mandag 6.juni starter asfaltering av parkeringsplassene. Dette medfører at alle må fjerne bilene sine fra alle parkeringsplassene på området søndag kveld 5.juni, slik at arbeiderne kommer frem. For at asfalten skal stivne jevnt, er det fint om alle venter med å kjøre bilene tilbake før det har gått et døgn etter asfaltering.