Varsel om Generalforsamling

Når: 21 april 2016

Sted: Opplyses på innkallingen

 

Innkommende forslag til Generalforsamling skal være Styret i hende innen 28/2. Forslag mottas enten i Styrets postkasse i Bølerlia 17, via kontaktskjema eller epost.

 

Merkes: Forslag til Generalforsamling 2016

Med Vennlig Hilsen

Styret