Hvordan etablere Lynet internett i din bolig

Hver leilighet i Kollen har fått installert ett nettverkspunkt som gir tilgang til internett fra Lynet.

Avtalen med Lynet gjør at alle får 2Mbit opp-/nedlastningshastighet uten ekstra kostnad. For de fleste beboere som ønsker å gå over fra Get til Lynet så er ikke denne hastigheten nok og da må det gjøres en bestilling hos Lynet med ønsket hastighet.

Hvordan bestille?

  1. Finn frem en nettverks-/ethernett-kabel. Ved installasjon skal alle beboere ha mottatt en liten velkomstboks med en gul kabel som kan benyttes.
  2. Koble kabelen til Lynets nettverkspunkt. I koblingsboksen er det en liten luke som må dyttes nedover før kabelen kan tilkobles.
  3. Koble den andre enden av kabelen til en PC og gi den litt tid til å etablere forbindelsen til Lynets nettverk. Alternativt kobler til deres trådløse ruter..
  4. Starte så opp denne adressen (på PC eller utstyr tilkoblet denne trådløse ruteren) – http://lynet.no/id og noter ned linjenummeret i nettsiden som vises.
  5. Naviger så til http://lynet.no/bestill og gjennomfør bestillingen. Sørg for å inkludere linjenummeret på et relevant sted (evt. i ekstra info/kommentar-felt) så sant det ikke blir fylt inn automatisk.
  6. Du vil få en bekreftelse på bestillingen per epost og det går så få dager før kapasiteten på linjen er økt iht. bestillingen.

 

Trådløs ruter

Mange av de som har Bredbånd fra Get i dag benytter utstyr fra Get for å få trådløst nettverk i sin leilighet. Dette kan være som en egen enhet eller innebygd i TV-boksen (Get Box II). Dere må i så fall gå til anskaffelse av en egen trådløs ruter.