Nye parkeringsplasser – asfaltering tidligere enn antatt

Det ser likevel ut til at vi får gjennomført asfaltering av de nye parkeringsplassene i år. Det er har to konsekvenser:

  1. Vi deler ikke ut de nye plassene før asfaltering er gjennomført
  2. De som har eksisterende plasser som mangler asfalt må finne annen parkeringsplass den dagen asfaltering gjennomføres. Sørg for å flytte din bil til gateparkering når det er tydelig at din plass står for tur.

Asfaltering starter i midten av november hvis ikke noe uforutsett dukker opp.