Kategoriarkiv: parkering

Nye parkeringsplasser – asfaltering tidligere enn antatt

Det ser likevel ut til at vi får gjennomført asfaltering av de nye parkeringsplassene i år. Det er har to konsekvenser:

  1. Vi deler ikke ut de nye plassene før asfaltering er gjennomført
  2. De som har eksisterende plasser som mangler asfalt må finne annen parkeringsplass den dagen asfaltering gjennomføres. Sørg for å flytte din bil til gateparkering når det er tydelig at din plass står for tur.

Asfaltering starter i midten av november hvis ikke noe uforutsett dukker opp.

 

 

Nye parkeringsplasser

Deler av gravingen er ferdig ifm. tilrettelegging for nye parkeringsplasser, men det er fortsatt flere områder som gjenstår. Ansvarlige hos Styret arbeider nå med å få merket opp de nye plassene, og de på ventelisten vil fortløpende bli kontaktet for tildeling av plass.

Først neste år vil plassene asfalteres, så inntil videre blir det grus.