Håndverkertjenester

Borettslaget bruker følgende håndverkere til å utføre arbeider på vår bygningsmasse:

Elektriker:

Elektrikergruppen AS – Isak Asani

Tlf.: 415 63 643

E-post: isak@elektrikergruppen.no

Alt arbeid på fellesanlegg skal kun utføres av Elektrikergruppen AS . Det er ikke tillatt å benytte andre elektrikere til dette. Bestilling av arbeid på fellesanlegg (port telefon, lys/stikk i kjellere/oppganger, ute stikk for rullestoler o.l.) skal gjøres via vaktmester eller styret.

Ved annet type elektrikerarbeid står beboere fritt til å velge sin egen autoriserte elektriker. Hvis beboere ønsker å benytte Elektrikergruppen AS – Isak Asani vil de få samme rabattavtale som borettslaget har.

Rørlegger:

Trond Abrahamsen VVS

Tlf.: 920 39 032

E-post: trondvvs@frisurf.no

Alt arbeid på radiatorer, felles røropplegg og sluk skal kun utføres av Trond Abrahamsen VVS. Det er ikke tillatt å benytte andre rørleggere til dette.

Ved annet type rørleggerarbeid står beboere fritt til å velge sin egen autoriserte rørlegger. Hvis beboere ønsker å benytte Trond Abrahamsen VVS  til rørleggerarbeid vil de få samme rabattavtale som borettslaget har.

Trond Abrahamsen VVS har 24 times vakttelefon ved lekkasjer på røropplegg og radiatorer og kontaktes da på tlf.:  920 39 032