Innbetalinger for leie av parkeringsplasser

Til informasjon:

Ved innbetalinger for leie av parkeringsplass må disse merkes med plassnummer og navn.

Dersom innbetalinger ikke merkes kan man risikere å motta purringer.