Informasjonsbrev om kontroll av brannslokkere i Kollen Borettslag

Kollen Borettslag har avtale med Brann- og Sikkerhetstjenesten AS av kontroll av brannslokkeutstyr i samtlige fellesarealer. Nå legger vi til rette for at de også kan ta kontroll av brannslokkerne vi har inne i leilighetene.

Hvorfor?

Brannslukningsutstyr i borettslag skal kontrolleres hvert 5 år i følge NS3910 og det skal foretas service hvert 10 år. Dette gjelder pulverapparat.

Det vil si at brannslukningsapparat som er over 10 år vil bli byttet ut med serviceapparater tilsvarende det man har med nye garantier på varighet 10 år. Dette er under forutsetning at det tas kontroll hvert 5 år. Dere som har brannslukningsapparat som er under 10 år tas kun en kontroll på stedet.

Skumapparater i henhold til NS3910 skal tas service på hvert 5 år og det samme gjelder her, apparatene blir byttet og merket.

Alle apparatene blir påsatt ny kontroll lapp.

Vi gjør oppmerksom på at det er viktig å gjøre denne kontrollen da alle som eier en bolig skal sørge for at slokkeutstyret kontrolleres og vedlikeholdes.  

Datoer for kontroll er:

21.03.2024 fra kl 18.00 (Bølerlia 13-17 og 25-29)

22.04.2024 mellom kl. 17.00 – 19.00 (Bølerlia 31-35, 37-41 og 43-47)

29.04.2024 mellom kl. 17.00 – 19.00 (Bølerlia 49-53, 55-59 og 61-65)

06.05.2024 mellom kl. 17.00 – 19.00 (Bølerlia 67-71, Bølerskrenten 34-38 og 42-46)

Er dere ikke hjemme den dagen så kan dere sette ut brannslokkeren utenfor døren.

Med vennlig hilsen/

Styret i Kollen Borettslag