Radonmåling

Det er på tide å måle radon i borettslaget.

I de kommende dagene deler styret ut pakker med utstyr for radonmåling. Alle leiligheter i 1.e etasje skal måle radon i en periode over minst 2 måneder.

Vi er takknemlige hvis dere legger tilbake måleutstyret i brevet og lever det samlet med skrivet, når målingen er utført.

Mer informasjon finner dere i pakken som blir utlevert på døra.

Takk for hjelpen.

Vennlig hilsen,

Styret i Kollen borettslag