Lynet Internett – fiberbredbånd

lynet-internett-logo

 

Kabelføring og installasjon

Som tidligere varslet og informert om på Generalforsamling er nå Lynet Internett i full gang med å kable opp og montere utstyr i blokkene.

Det er hengt opp et informasjonsskriv i hver blokk så vær vennlig og les det for fullstendig informasjon. En kopi av skrivet finner du her: Lynet Internett infoskriv

I Fase 1 bygger de infrastruktur i hver blokk og i Fase 2 utføres installasjon av fiberpunkt i hver leilighet. Fase 1 pågår frem til uke 31 og Fase 2 skjer fortløpende med ferdigstillelse i løpet av august.

Etter Fase 2 vil bli mulig å benytte Lynet Internett som internettleverandør. Det er inkludert 1/1mbit i installasjonen. Se mer om deres øvrige produktpakker her Lynet Internett – Produkter. Nedenfor vises de priser våre beboere får ved tegning av avtale utover basis-pakken:

Oppdatert 7/9/2015

Priser Lyn

Bakgrunn

Det er mange beboere som de senere årene har etterlyst fiber-bredbånd. Vi har også hatt en økning i klager på Get og det er mye som tyder om at installasjonen fra Get er teknisk utdatert. Lynet var allerede i gang med kabelføring til andre borettslag i Østensjø og kontaktet Styret i Kollen. Etter en vurdering av alternativ leverandører aksepterte vi så en avtale med Lynet.

Lynet har drevet med leveranse av fiberbredbånd siden 2007 og har mer enn 14.500 boenheter tilknyttet sitt nett. De leverer en stabil og rask tjeneste som har en fornøyd brukerbase.

Hva betyr det for beboer?

Du får tilgang til en internettjeneste som er i tråd med de behov som stilles i dag til kapasitet og hastighet. Lik hastighet for både ned- og opp-lastning vil merkes godt av de som har videkonferanser (som Skype), hjemmekontor, deling av tjenester med venner osv.

Det er ikke noe krav at våre beboere må bruke Lynet som internettleverandør, men vi oppfordrer alle til å legge til rette for at Lynet får klargjøre nettpunktet inne i din leilighet. Installasjonen er kun gratis ifm. etableringsperioden og installasjon i etterkant har en kostnad.

Fiberpunktet kan benyttes direkte med en nettverkskabel til ditt utstyr (PC/Mac), men skal tjenesten brukes av flere anbefales en trådløs ruter.

Det vil si – har du det fint med Get som leverandør av internett trenger du ikke å gjøre noe, men vi anbefaler fortsatt at du lar Lynet få montere et fiberpunkt i din leilighet.

Viser ellers til Lynet Internett infoskriv.