Get – TV og Internet

Styret får av og til henvendelser fra beboere som har vedvarende dårlig tv-signal gjennom sin Get TV-boks. De samme melder ofte om problemer med ustabil Internet-forbindelse.

Årsaken til dette kan være mange, men uansett er det viktig at dere melder dette til Get Kundeservice. Dette gjelder selv om andre i samme oppgang allerede har meldt en vedvarende feil til Get. Med flere som melder om samme feil er sannsynligheten  større for å få fortgang i utbedring av problemet.

Kontaktpunkter Get:

  • Get Kundeservice på nett. Her får dere tips til å feilsøke selv, sjekke om det er kjente feil i området vi bor i o.l.
  • Telefon 02123

Borettslaget eier avtalen som inkluderer Basis-pakken og i så måte kan Styret bistå hvis Get unnlater å korrigere feilen. Merk at dette kun gjelder vedvarende feil hvor Get ikke følger opp og korrigerer Basis-tjenesten. Send oss i så tilfelle en epost som beskriver situasjonen samt. deres kundenummer så skal vi gjøre et forsøk.