Oppgradering grøntområder

Høsten 2015 begynner oppgradering av grøntområder her i Kollen.

Vi begynner med det øverste tunet og jobber oss nedover i årene fremover. Vi tar sikte på ett til to tun per år iht. omfang og tilgjengelig budsjett.

Arbeid som skal gjøres er:

  • Planting av busker og trær
  • Utplassering av nye benker
  • Sykkelstativ

Det vil samtidig bli løpende vurdert andre behov for utbedringer.