Radiatorer – lufting, oppussing og slikt

Radiatorvarmen ble satt på i begynnelsen av november.

Det er viktig at alle lufter sine radiatorer for luft for å oppnå optimal varmeeffekt og minimere ulyder (susing ol.). Alle beboere skal ha en spesialnøkkel for å kunne utføre dette selv, men det er også anledning til å kontakte vaktmester på dagtid for bistand.

Kort instruks for hvordan lufte radiator:

Merk!! Viktig at den spesielle radiatornøkkelen benyttes da annet verktøy kan skade lufteskruen og i verste fall medføre lekkasje.

  1. Sett termostaten på snøsymbolet
  2. Hold et krus eller lignende under lufteskruen – denne sitter i motsatt ende av varmeregulatoren (termostaten)
  3. Skru forsiktig på skruen med radiatornøkkelen til det kommer vann, og steng så umiddelbart igjen. Det kan være at vann kommer med en gang, og da har det ikke vært luft i anlegget.

Annet om radiatorer

Bruk av termostat

  1. Ca. 13-17 grader
  2. «Natt»-stilling – ca. 17-20 grader
  3. «Dag-«stilling – ca 20-25 grader
  4. Ca 26-30 grader
  5. Max – 30+ grader

NB! Hvis det luftes på kalde dager vil radioator under vindu forbli på, selv om den står på null. Dette er en innebygget sikkerhet for å unngå at vannet i radiator fryser til is.

Oppussing

Det skal IKKE fjernes radiatorer i vintertid (f.eks. ved oppussing) – uten spesifikk avtale med Styret. Årsaken er for det første at beboere i perioden ikke får varme og varmtvann. Nedtapping av varmtvann krever også en spesiell rutine som rørleggere som ikke er kjent i borettslaget ikke følger. Det medfører igjen større problemer med uteblivelse av varme og varmtvann, noe som i de kalde vinterdager er sterkt uønsket. Det har også ved anledning medført vesentlige kostnader for borettslaget å utbedre feil gjort av beboer/rørlegger og dette viderefaktureres beboer direkte.

Kontakt Vaktmester hvis du er usikker.