Nye parkeringsplasser deles nå ut iht. ventelisten

I uke 1 begynte vi å dele ut de 20 nye parkeringsplassene iht. venteliste. Arbeidet er ikke ferdig, og det deles ut plasser fortløpende.

Vi har gitt beskjed til P-Service, men de har likevel gitt flere beboere bot. De som har fått bot på sin rettmessige plass i perioden fra 5 januar kan henvende seg til Styrerommet direkte, evt. legge boten med navn og forklaring om hendelsen i Styrets postkasse i nr 17.

Asfaltering av disse plassene vil ferdigstilles til våren.

MERK!! Per nå er det noen som opplever sin nye (og gamle) plass som liten. Vi har sagt det tidligere også, men påpeker igjen at arbeidet IKKE blir ferdig før det gjennomføres asfaltering. Størrelse på parkeringsplassene er med andre ord ikke endelig merket opp! Til våren skal det asfalteres og merkes opp skikkelig – inklusiv de eksisterende plassene. Da vil plassene få lik fordeling av plassen som er tilgjengelig – og dette i henhold til vanlig standard størrelse.