Skip to main content

En kontakt- og ansvarsveiviser 🔨✂️✏️📓🔦🧯📞

Vaktmester er sykemeldt.
Vi kjøper eksterne vaktmestertjenester.
Lurer du på hvem du tar kontakt med om det skjer noe i blokka? Her er en liten veiviser.

Kontaktinformasjon:
Epost: styret@kollenborettslag.no
Styrevakt mandager 18.15-18.45 i Bølerlia 17: tlf 222 76 650
Vakttelefon hverdager 8-15: tlf 957 53 504

Vinduer, inngangsdør, tett do/vask og generelle utfordringer/mangler ved inventar inni boligen er beboers eget økonomiske ansvar og beboers ansvar å fikse selv. Om det er behov for utskiftninger av for eksempel vinduer, ta kontakt med styret, så hjelper vi med leverandører.

-Vaskekjeller: Ring eller epost styret
-Elektrisk: Isak, tlf 415 63 643
-Rør/lekkasjer: Abrahamsen, tlf 920 39 032
-Bygg: Epost til styret eller ring vakttelefon
-Radiatorer: Etterhvert tar Bio Energi over, inntil videre kontakt styret på epost eller vakttelefon så videreformidler vi.

Dugnad og kontainer i periode 28/4 til 9/5

Kontainer og el-bur for normal avfall og elektriske artikler settes ut i perioden

Torsdag 28. april – mandag 9. mai

Det presiseres at avfallskontainere skal ha normalt avfall, og el-bur skal ha elektriske artikler. Det koster Borettslaget ekstra hvis kontainer fylles med feil type avfall. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

MERK! Kontaineren byttes ut jevnlig i løpet av perioden, og det skal IKKE settes gjenstander på utsiden av containerne fordi det er fullt. Det er lite hyggelig for oss alle hvis det ser ut som en søppel-fylling.

Farlig avfall (maling, batterier, white-spirit osv.) leveres på Statoil eller nærmeste fyllingsplass.

 

Dugnad

Det oppfordres til at blokkene avholder dugnad i samme periode som vi har kontainer for enkelt å få kvittet seg med avfallet.

Hovedformålet med dugnaden er å fjerne alt søppel som har samlet seg siden sist dugnad – både menneskeskapt og naturskapt. Hver blokk skal ha en blokktillitsvalgt som organiserer deres dugnad. Sørg for at fellesrom og tidligere søppel-rom tømmes!

Gi beskjed til Vaktmester om dato så ordner han med nødvendige redskaper og jord for bearbeiding av bed.

Det er anledning til å plante blomster i bed opptil 1 meter på hver side av inngangspartiene. Borettslaget dekker opptil 1200 kroner totalt per blokk, og utlegg dokumentert med kvittering fås refundert på styrets kontor i vakt-tiden som er mandager 18:15-18:45 i Bølerlia 17.

Har du ikke anledning til å stille på dugnad settes det stor pris på forfriskninger til arbeiderne underveis.

Hvordan etablere Lynet internett i din bolig

Hver leilighet i Kollen har fått installert ett nettverkspunkt som gir tilgang til internett fra Lynet.

Avtalen med Lynet gjør at alle får 2Mbit opp-/nedlastningshastighet uten ekstra kostnad. For de fleste beboere som ønsker å gå over fra Get til Lynet så er ikke denne hastigheten nok og da må det gjøres en bestilling hos Lynet med ønsket hastighet.

Hvordan bestille?

 1. Finn frem en nettverks-/ethernett-kabel. Ved installasjon skal alle beboere ha mottatt en liten velkomstboks med en gul kabel som kan benyttes.
 2. Koble kabelen til Lynets nettverkspunkt. I koblingsboksen er det en liten luke som må dyttes nedover før kabelen kan tilkobles.
 3. Koble den andre enden av kabelen til en PC og gi den litt tid til å etablere forbindelsen til Lynets nettverk. Alternativt kobler til deres trådløse ruter..
 4. Starte så opp denne adressen (på PC eller utstyr tilkoblet denne trådløse ruteren) – http://lynet.no/id og noter ned linjenummeret i nettsiden som vises.
 5. Naviger så til http://lynet.no/bestill og gjennomfør bestillingen. Sørg for å inkludere linjenummeret på et relevant sted (evt. i ekstra info/kommentar-felt) så sant det ikke blir fylt inn automatisk.
 6. Du vil få en bekreftelse på bestillingen per epost og det går så få dager før kapasiteten på linjen er økt iht. bestillingen.

 

Trådløs ruter

Mange av de som har Bredbånd fra Get i dag benytter utstyr fra Get for å få trådløst nettverk i sin leilighet. Dette kan være som en egen enhet eller innebygd i TV-boksen (Get Box II). Dere må i så fall gå til anskaffelse av en egen trådløs ruter.

 

Nye parkeringsplasser deles nå ut iht. ventelisten

I uke 1 begynte vi å dele ut de 20 nye parkeringsplassene iht. venteliste. Arbeidet er ikke ferdig, og det deles ut plasser fortløpende.

Vi har gitt beskjed til P-Service, men de har likevel gitt flere beboere bot. De som har fått bot på sin rettmessige plass i perioden fra 5 januar kan henvende seg til Styrerommet direkte, evt. legge boten med navn og forklaring om hendelsen i Styrets postkasse i nr 17.

Asfaltering av disse plassene vil ferdigstilles til våren.

MERK!! Per nå er det noen som opplever sin nye (og gamle) plass som liten. Vi har sagt det tidligere også, men påpeker igjen at arbeidet IKKE blir ferdig før det gjennomføres asfaltering. Størrelse på parkeringsplassene er med andre ord ikke endelig merket opp! Til våren skal det asfalteres og merkes opp skikkelig – inklusiv de eksisterende plassene. Da vil plassene få lik fordeling av plassen som er tilgjengelig – og dette i henhold til vanlig standard størrelse.

Radiatorer – lufting, oppussing og slikt

Radiatorvarmen ble satt på i begynnelsen av november.

Det er viktig at alle lufter sine radiatorer for luft for å oppnå optimal varmeeffekt og minimere ulyder (susing ol.). Alle beboere skal ha en spesialnøkkel for å kunne utføre dette selv, men det er også anledning til å kontakte vaktmester på dagtid for bistand.

Kort instruks for hvordan lufte radiator:

Merk!! Viktig at den spesielle radiatornøkkelen benyttes da annet verktøy kan skade lufteskruen og i verste fall medføre lekkasje.

 1. Sett termostaten på snøsymbolet
 2. Hold et krus eller lignende under lufteskruen – denne sitter i motsatt ende av varmeregulatoren (termostaten)
 3. Skru forsiktig på skruen med radiatornøkkelen til det kommer vann, og steng så umiddelbart igjen. Det kan være at vann kommer med en gang, og da har det ikke vært luft i anlegget.

Annet om radiatorer

Bruk av termostat

 1. Ca. 13-17 grader
 2. «Natt»-stilling – ca. 17-20 grader
 3. «Dag-«stilling – ca 20-25 grader
 4. Ca 26-30 grader
 5. Max – 30+ grader

NB! Hvis det luftes på kalde dager vil radioator under vindu forbli på, selv om den står på null. Dette er en innebygget sikkerhet for å unngå at vannet i radiator fryser til is.

Oppussing

Det skal IKKE fjernes radiatorer i vintertid (f.eks. ved oppussing) – uten spesifikk avtale med Styret. Årsaken er for det første at beboere i perioden ikke får varme og varmtvann. Nedtapping av varmtvann krever også en spesiell rutine som rørleggere som ikke er kjent i borettslaget ikke følger. Det medfører igjen større problemer med uteblivelse av varme og varmtvann, noe som i de kalde vinterdager er sterkt uønsket. Det har også ved anledning medført vesentlige kostnader for borettslaget å utbedre feil gjort av beboer/rørlegger og dette viderefaktureres beboer direkte.

Kontakt Vaktmester hvis du er usikker.