Kategoriarkiv: internett

Hvordan etablere Lynet internett i din bolig

Hver leilighet i Kollen har fått installert ett nettverkspunkt som gir tilgang til internett fra Lynet.

Avtalen med Lynet gjør at alle får 2Mbit opp-/nedlastningshastighet uten ekstra kostnad. For de fleste beboere som ønsker å gå over fra Get til Lynet så er ikke denne hastigheten nok og da må det gjøres en bestilling hos Lynet med ønsket hastighet.

Hvordan bestille?

 1. Finn frem en nettverks-/ethernett-kabel. Ved installasjon skal alle beboere ha mottatt en liten velkomstboks med en gul kabel som kan benyttes.
 2. Koble kabelen til Lynets nettverkspunkt. I koblingsboksen er det en liten luke som må dyttes nedover før kabelen kan tilkobles.
 3. Koble den andre enden av kabelen til en PC og gi den litt tid til å etablere forbindelsen til Lynets nettverk. Alternativt kobler til deres trådløse ruter..
 4. Starte så opp denne adressen (på PC eller utstyr tilkoblet denne trådløse ruteren) – http://lynet.no/id og noter ned linjenummeret i nettsiden som vises.
 5. Naviger så til http://lynet.no/bestill og gjennomfør bestillingen. Sørg for å inkludere linjenummeret på et relevant sted (evt. i ekstra info/kommentar-felt) så sant det ikke blir fylt inn automatisk.
 6. Du vil få en bekreftelse på bestillingen per epost og det går så få dager før kapasiteten på linjen er økt iht. bestillingen.

 

Trådløs ruter

Mange av de som har Bredbånd fra Get i dag benytter utstyr fra Get for å få trådløst nettverk i sin leilighet. Dette kan være som en egen enhet eller innebygd i TV-boksen (Get Box II). Dere må i så fall gå til anskaffelse av en egen trådløs ruter.

 

Lynet Internett – fase 2

Kollen har besluttet at alle skal ha muligheten for å få fiberbredbånd levert ved at det installeres uttak i alle boenhetene. Det er dog valgfritt om man ønsker å bruke det. Borettslaget gjør dette for å få flere alternativer på bredbånd og TV i fremtiden slik at det er mulig å tilby beboerne best mulig tjenester til lavest mulig priser.

Installasjonsjobben tar ca 1 time. Lynet og våre autoriserte installatører monterer tusenvis av vegguttak i året. Det er sjeldent det oppstår skader og sår ifbm. installasjon.

Det er hengt ut lister på hver dør som forteller om tidspunkt for når montering gjøres i din oppgang. Det bes om at dere sørger for at montør får tilgang til leiligheten din innenfor gitt tidsrom, samt. at det er klargjort området – så langt dere har mulighet – der hvor det antas kabelføring skal gjøres.

Spørsmål og svar

 • Må jeg ha dette i min leilighet?
  • Montering av forbindelsen er ikke valgfritt da dette er en avtale for hele borettslaget og vi ber alle beboere om velvilje til å få dette gjennomført. Ønsker du utført monteringen på et spesielt vis (f.eks som skjult anlegg) bes dere ta kontakt med iktnorway som oppgitt på informasjonsskrivet dere har mottatt.
 • Må jeg bruke Lynet som internett-leverandør?
  • Nei, hvis du ønsker å fortsette å benytte Get så trenger du ikke gjøre noe mer etter at montøren har gjort seg ferdig i din leilighet. Styret har etablert denne avtalen for gi beboerne best mulig tjenester til lavest mulig priser, men det er selv opp til beboere å velge – Get eller Lynet.
 • Må jeg si opp hele Get for å ta i bruk Lynet?
  • Get leverer både TV, Telefoni og Kabel-bredbånd (internett). Lynet leverer kun fiber-bredbånd (internett). Det vil si at det er kun den tjenesten du i så fall skal si opp fra Get for å unngå å betale dobbelt for internett.
 • Hva trenger jeg for å få internett fra Lynet?
  • Det er mange ulike løsninger hos beboerne våre, så en løsning vil ikke være dekkende for alle.
  • Kort sagt er det slik at det eneste du trenger er en nettverks-kabel som kobles fra det nye punktet fra Lynet inn i enheten som skal ha internett. Det kan altså være rett i en PC, men mer vanlig i dag er at den settes inn i en trådløs nettverksruter. Denne viderefører så internett-forbindelsen trådløst til dine enheter som mobil, PC, nettbrett, TV osv.
  • For å få høyere hastighet enn 1/1 mbps må du i tillegg ta turen innom www.lynet.no for å bestille dette. Du vil først da etablere kundeforholdet med Lynet
 • Kan jeg få TV gjennom Lynet?
  • Lynet leverer ikke TV-signaler direkte, så dette blir løsninger som er mer for viderekommende med ønsker om å gå vekk fra tradisjonell TV
  • Som eksempel er det færre og færre barn og unge som ser på tradisjonell TV. De ser mer typisk på serier eller filmer fra strømme-tjenester som iTunes, Netflix, NRK Super, TV2 SUMO, Viaplay – for å nevne noen. Man vil da kunne plombere sine TV’er og da bli unntatt fra å betale TV-lisens til NRK (etter dagens reglement).