Lynet Internett – fase 2

Kollen har besluttet at alle skal ha muligheten for å få fiberbredbånd levert ved at det installeres uttak i alle boenhetene. Det er dog valgfritt om man ønsker å bruke det. Borettslaget gjør dette for å få flere alternativer på bredbånd og TV i fremtiden slik at det er mulig å tilby beboerne best mulig tjenester til lavest mulig priser.

Installasjonsjobben tar ca 1 time. Lynet og våre autoriserte installatører monterer tusenvis av vegguttak i året. Det er sjeldent det oppstår skader og sår ifbm. installasjon.

Det er hengt ut lister på hver dør som forteller om tidspunkt for når montering gjøres i din oppgang. Det bes om at dere sørger for at montør får tilgang til leiligheten din innenfor gitt tidsrom, samt. at det er klargjort området – så langt dere har mulighet – der hvor det antas kabelføring skal gjøres.

Spørsmål og svar

 • Må jeg ha dette i min leilighet?
  • Montering av forbindelsen er ikke valgfritt da dette er en avtale for hele borettslaget og vi ber alle beboere om velvilje til å få dette gjennomført. Ønsker du utført monteringen på et spesielt vis (f.eks som skjult anlegg) bes dere ta kontakt med iktnorway som oppgitt på informasjonsskrivet dere har mottatt.
 • Må jeg bruke Lynet som internett-leverandør?
  • Nei, hvis du ønsker å fortsette å benytte Get så trenger du ikke gjøre noe mer etter at montøren har gjort seg ferdig i din leilighet. Styret har etablert denne avtalen for gi beboerne best mulig tjenester til lavest mulig priser, men det er selv opp til beboere å velge – Get eller Lynet.
 • Må jeg si opp hele Get for å ta i bruk Lynet?
  • Get leverer både TV, Telefoni og Kabel-bredbånd (internett). Lynet leverer kun fiber-bredbånd (internett). Det vil si at det er kun den tjenesten du i så fall skal si opp fra Get for å unngå å betale dobbelt for internett.
 • Hva trenger jeg for å få internett fra Lynet?
  • Det er mange ulike løsninger hos beboerne våre, så en løsning vil ikke være dekkende for alle.
  • Kort sagt er det slik at det eneste du trenger er en nettverks-kabel som kobles fra det nye punktet fra Lynet inn i enheten som skal ha internett. Det kan altså være rett i en PC, men mer vanlig i dag er at den settes inn i en trådløs nettverksruter. Denne viderefører så internett-forbindelsen trådløst til dine enheter som mobil, PC, nettbrett, TV osv.
  • For å få høyere hastighet enn 1/1 mbps må du i tillegg ta turen innom www.lynet.no for å bestille dette. Du vil først da etablere kundeforholdet med Lynet
 • Kan jeg få TV gjennom Lynet?
  • Lynet leverer ikke TV-signaler direkte, så dette blir løsninger som er mer for viderekommende med ønsker om å gå vekk fra tradisjonell TV
  • Som eksempel er det færre og færre barn og unge som ser på tradisjonell TV. De ser mer typisk på serier eller filmer fra strømme-tjenester som iTunes, Netflix, NRK Super, TV2 SUMO, Viaplay – for å nevne noen. Man vil da kunne plombere sine TV’er og da bli unntatt fra å betale TV-lisens til NRK (etter dagens reglement).